HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện Ba Vì triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Ngày đăng 12/11/2018 | 22:04  | Lượt xem: 326

Thường trực HĐND huyện Ba Vì triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Công văn số 345/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/11/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 05/11/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Để thực hiện tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, theo đúng quy định của luật, Thường trực HĐND huyện đề nghị:

Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cơ sở về phòng Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và báo cáo Thành phố, xong trước ngày 08/01/2019.

Các đại biểu HĐND nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, các báo cáo, quy trình thực hiện; đảm bảo thực hiện đúng nội dung, trình tự theo quy định của luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi với Thường trực HĐND huyện để giải quyết kịp thời.

Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải công khai toàn bộ các văn bản để Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các đại biểu HĐND nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm: 

- Kế hoạch HĐND huyện số 20/KH-UBND.

Công văn 345.

Nghị quyết số: 85/2014/QH13

- Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14

- Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB

                                                              VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 659
Lượt truy cập trong tuần: 22368
Lượt truy cập trong tháng: 164971
Lượt truy cập trong năm: 7104813
Tổng số truy cập: 45584382

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang