HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Vì- đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện tại xã Minh Châu, Chu Minh và TT Tây Đằng
Ngày đăng 09/07/2020 | 14:01  | Lượt xem: 256

Sáng ngày 9/7, tại xã Chu Minh, HĐND, Tổ Đại biểu HĐND huyện Ba Vì đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri đại diện cho cử tri 3 xã là Chu Minh, Minh Châu và Thị trấn Tây Đằng sau kỳ họp 14-HĐND huyện.

Tổ đại biểu HĐND huyện- đơn vị bầu cử số 6 lắng nghe, ghi chép đầy đủ ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ Đại biểu số 6 đã báo cáo với các cử tri, nội dung kỳ họp thứ 14 vừa diễn ra. Báo cáo của UBND huyện về tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 14. Đại diện tổ số 6 cho biết, 6 tháng qua, tổng giá trị sản xuất của huyện Ba Vì ước đạt 15.390 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngành dịch vụ - du lịch đạt 6.090 tỷ đồng; Nông  lâm - Nghiệp đạt 6.030 tỷ đồng;  Công nghiệp, xây dựng đạt 3.270 tỷ đồng. Nông thôn mới tiếp tục được triển khai. Đối với 18 xã đã hoàn thành xây dựng NTM đang xây dựng và triển khai kế hoạch theo bộ tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu có thêm 4 xã về đích NTM năm 2020. Bên cạnh đó, công tác văn hóa – xã hội, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; công tác bảo tồn – bảo tàng các di tích văn hóa; Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; Công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Công tác Thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng được tập trung triển khai hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; Thực hiện Kết luận sau thanh tra; tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; An ninh, quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên HĐND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác điều hành phát triển kinh tế trên địa bàn huyện của UBND huyện, đó là một số khoản thu thuế còn đạt thấp, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số đơn vị chưa chủ động trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Trên tinh thần thằng thắn, cởi mở đã có ý kiến của cử tri xã Chu Minh đã có kiến nghị với huyện cần tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới cho xã Chu Minh, mặc dù xã đã về đích nông thôn mới năm 2018. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện Ba Vì để tạo công ăn việc làm cho nhân dân, để tránh hệ lụy từ việc ly nông gắn với ly hương.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 6, ông Nguyễn Đức Thịnh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp thu ý kiến của cử tri, những ý kiến này sẽ được chuyển đến các cơ quan của huyện.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI