HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/10/2019 | 09:10  | Lượt xem: 7638
Danh sách Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:49  | Lượt xem: 7512
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2011-2016