HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2011-2016
Ngày đăng 11/07/2018 | 10:49  | Lượt xem: 7631

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ

               Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì là cơ quan quyền lực Nhà nước ở huyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, HĐND các cấp luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Quyết định các nhiệm vụ, chỉ tiêu: thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đề ra. Được sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Thông qua bầu cử chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân  Huyện được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới cả về hình thức và nội dung, phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực.


ĐẠI BIỂU  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII

    (Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch

2

  Chu Văn Liên

Phó chủ tịch

3

  Nguyễn Hoàng Cường

Uỷ viên thường trực

4

  Phùng Huy Hiền

Trưởng Ban pháp chế

5

  Trần Thị Hoan

Trưởng Ban KT-XH

6

  Đỗ Thị Chiên

Đại biểu

7

  Nguyễn Văn Công

Đại biểu

8

  Chu Văn Đức

Đại biểu

9

  Nguyễn Thế Hà

Đại biểu

10

  Nguyễn Thị Thanh Hải

Đại biểu

11

  Nguyễn Văn Hải

Đại biểu

12

  Đặng Thị Nguyệt Hoa

Đại biểu

13

  Phương Thị Việt Hoa

Đại biểu

14

  Hà Xuân Hưng

Đại biểu

15

  Ngô Vi Khả

Đại biểu

16

  Nguyễn Đại Lâm

Đại biểu

17

  Phương Văn Liểu

Đại biểu

18

  Phùng Hữu Lộc

Đại biểu

19

  Phạm Quang Lợi

Đại biểu

20

  Nguyễn Văn Mễ

Đại biểu

21

  Nguyễn Thị Nam

Đại biểu

22

  Lưu Quang Ngọc

Đại biểu

23

  Nguyễn Thị Kim Oanh

Đại biểu

24

  Nguyễn Thị Thu Oanh

Đại biểu

25

  Nguyễn Xuân Sơn

Đại biểu

26

  Phạm Văn Sơn

Đại biểu

27

  Đinh Văn Tần

Đại biểu

28

  Nguyễn Mạnh Thản

Đại biểu

29

  Nguyễn Mạnh Thước

Đại biểu

30

  Bạch Công Tiến

Đại biểu

31

  Lê Ngọc Tôn

Đại biểu

32

  Hứa Bá Trình

Đại biểu

33

  Nguyễn Văn Trường

Đại biểu

34

  Trần Anh Tuấn

Đại biểu

35

  Chu Minh Tuấn

Đại biểu

36

  Nguyễn Quốc Văn

Đại biểu

37

  Phan Thị Hải Yến

Đại biểu