LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 27/5 - 31/5/2024)

Ngày đăng 27/05/2024 | 09:57  | Lượt xem: 0
Xem chi tiết: Tuần 22/2024

Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 20/5 - 24/5/2024)

Ngày đăng 20/05/2024 | 09:45  | Lượt xem: 10
Xem chi tiết: Tuần 21/2024

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 13/5 - 17/5/2024)

Ngày đăng 13/05/2024 | 10:19  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết: Tuần 20/2024

Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 06/5 - 10/5/2024)

Ngày đăng 08/05/2024 | 08:07  | Lượt xem: 15
Xem chi tiết: Tuần 19/2024

Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 29/4 - 04/5/2024)

Ngày đăng 02/05/2024 | 08:04  | Lượt xem: 17
Xem chi tiết: Tuần 18/2024

Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 22/4 - 26/4/2024)

Ngày đăng 22/04/2024 | 09:37  | Lượt xem: 6
Xem chi tiết: Tuần 17/2024

Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 15/4 - 19/4/2024)

Ngày đăng 15/04/2024 | 11:02  | Lượt xem: 13
Xem chi tiết: Tuần 16/2024

Lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 08/4 - 12/4/2024)

Ngày đăng 08/04/2024 | 11:11  | Lượt xem: 23
Xem chi tiết: Tuần 15/2024

Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 01/4 - 05/4/2024)

Ngày đăng 01/04/2024 | 09:55  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết: Tuần 14/2024

Lịch công tác tuần thứ 13 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 25/3 - 29/3/2024)

Ngày đăng 25/03/2024 | 10:26  | Lượt xem: 40
Xem chi tiết: Tuần 13/2024

Lịch công tác tuần thứ 12 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 18/3 - 22/3/2024)

Ngày đăng 18/03/2024 | 09:38  | Lượt xem: 20
Xem chi tiết: Tuần 12/2024

Lịch công tác tuần thứ 11 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 11/3 - 15/3/2024)

Ngày đăng 11/03/2024 | 03:31  | Lượt xem: 40
Xem chi tiết: Tuần 11/2024

Lịch công tác tuần thứ 10 của Thường trực UBND huyện (từ ngày 04/3 - 08/3/2024)

Ngày đăng 04/03/2024 | 10:28  | Lượt xem: 20
Xem chi tiết: Tuần 10/2024

Lịch công tác tuần thứ 09 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 26/02 - 01/3/2024)

Ngày đăng 26/02/2024 | 10:46  | Lượt xem: 36
Xem chi tiết: Tuần 09/2024

Lịch công tác tuần thứ 08 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 19/02 - 24/02/2024)

Ngày đăng 19/02/2024 | 10:50  | Lượt xem: 47
Xem chi tiết: Tuần 08/2024

Lịch công tác tuần thứ 03 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 22/01 - 26/01/2024)

Ngày đăng 22/01/2024 | 09:28  | Lượt xem: 60
Xem chi tiết: Tuần 04/2024

Lịch công tác tuần thứ 03 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 15/01 - 19/01/2024)

Ngày đăng 15/01/2024 | 10:04  | Lượt xem: 50
Xem chi tiết: Tuần 03/2024

Lịch công tác tuần thứ 02 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 08/01 - 12/01/2024)

Ngày đăng 08/01/2024 | 03:03  | Lượt xem: 41
Xem chi tiết: Tuần 02/2024

Lịch công tác tuần thứ 01 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 01/01 - 07/01/2024)

Ngày đăng 02/01/2024 | 08:16  | Lượt xem: 43
Xem chi tiết: Tuần 24/2024

Lịch công tác tuần thứ 52 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 25/12 - 31/12/2023)

Ngày đăng 25/12/2023 | 10:38  | Lượt xem: 52
Xem chi tiết: Tuần 52/2023

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 737
Lượt truy cập trong tuần: 8675
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 650279
Tổng số lượt truy cập: 60918849

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang