LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 16/5 - 20/5/2022)

Ngày đăng 16/05/2022 | 09:48  | Lượt xem: 6
Xem chi tiết: Tuần 20/2022

Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 09/5 - 13/5/2022)

Ngày đăng 09/05/2022 | 02:50  | Lượt xem: 8
Xem chi tiết: Tuần 19/2022

Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 04/5 - 06/5/2022)

Ngày đăng 05/05/2022 | 02:39  | Lượt xem: 5
Xem chi tiết: Tuần 18/2022

Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 25/4 - 29/4/2022)

Ngày đăng 25/04/2022 | 10:03  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết: Tuần 17/2022

Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 18/4 - 23/4/2022)

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:12  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết: Tuần 16/2022

lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện (Từ ngày 11/4 - 16/4/2022)

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:15  | Lượt xem: 35
Xem chi tiết: Tuần 15/2022

Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 04/4 - 08/4/2022)

Ngày đăng 04/04/2022 | 02:25  | Lượt xem: 24
Xem chi tiết: Tuần 14/2022

Lịch công tác tuần thứ 13 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 28/3 - 01/4/2022)

Ngày đăng 28/03/2022 | 10:37  | Lượt xem: 30
Xem chi tiết: Tuần 13/2022

Lịch công tác tuần thứ 12 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 21/3 - 25/3/2022)

Ngày đăng 21/03/2022 | 09:47  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết: Tuần 12/2022

Lịch công tác tuần thứ 11 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 14/3 - 18/3/2022)

Ngày đăng 14/03/2022 | 09:30  | Lượt xem: 35
Xem chi tiết: Tuần 11/2022

Lịch công tác tuần thứ 10 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 07/3 - 11/3/2022)

Ngày đăng 07/03/2022 | 04:34  | Lượt xem: 33
Xem chi tiết: Tuần 10/2022

Lịch công tác tuần thứ 09 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 28/02 - 04/3/2022)

Ngày đăng 28/02/2022 | 10:33  | Lượt xem: 41
Xem chi tiết: Tuần 09/2022

Lịch công tác tuần thứ 08 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 21/02 - 26/02/2022)

Ngày đăng 21/02/2022 | 10:51  | Lượt xem: 42
Xemm chi tiết: Tuần 08/2022

Lịch công tác tuần thứ 07 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 14/02 - 19/02/2022)

Ngày đăng 14/02/2022 | 02:47  | Lượt xem: 29
Xem chi tiết: Tuần 07/2022

Lịch công tác tuần thứ 06 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 07/02 - 12/02/2022)

Ngày đăng 07/02/2022 | 03:10  | Lượt xem: 30
Xem chi tiết: Tuần 06/2022

Lịch công tác tuần thứ 04 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 24/01 - 29/01/2022)

Ngày đăng 25/01/2022 | 03:07  | Lượt xem: 50
Xem chi tiết: 04/2022

Lịch công tác tuần thứ 03 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 17/01 - 22/01/2022)

Ngày đăng 17/01/2022 | 09:49  | Lượt xem: 54
Xem chi tiết: 03/2022

Lịch công tác tuần thứ 02 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 10/01 - 15/01/2022)

Ngày đăng 10/01/2022 | 03:53  | Lượt xem: 55
Lịch công tác tuần thứ 02 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 10/01 - 15/01/2022)

Lịch công tác tuần thứ 01 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 03/01 - 07/01/2022)

Ngày đăng 04/01/2022 | 08:15  | Lượt xem: 41
Xem chi tiết: Tuần 01/2022

Lịch công tác tuần thứ 53 của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 27/12-31/12/2021)

Ngày đăng 27/12/2021 | 08:52  | Lượt xem: 61
Xem chi tiết: Tuần 53/2021

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 592
Lượt truy cập trong tuần: 32825
Lượt truy cập trong tháng: 152536
Lượt truy cập trong năm: 1191284
Tổng số truy cập: 55683341

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang