LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 25/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 10
Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 10:29  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 10
Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:39  | Lượt xem: 13
Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 7
Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:28  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 10:27  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ 28/5 đến ngày 01/6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:25  | Lượt xem: 18
Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 10:24  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:20  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 23/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 15
Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 19
Lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 18
Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 139
Tổng số truy cập: 27599089

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang