LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:31  | Lượt xem: 613
Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 34 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:29  | Lượt xem: 62
Lịch công tác tuần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:51  | Lượt xem: 98
Lịch công tác tuần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 32 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:20  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần thứ 32 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 31 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:13  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần thứ 31 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 30 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 23/07/2018 | 10:16  | Lượt xem: 66
Lịch công tác tuần thứ 30 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 29 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/07/2018 | 10:14  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần thứ 29 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 28 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:32  | Lượt xem: 46
Lịch công tác tuần thứ 28 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 28 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 34
Lịch công tác tuần thứ 28 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/07/2018 | 10:31  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 29
Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:30  | Lượt xem: 45
Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện - Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 25/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần thứ 26 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 10:29  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:39  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 17
Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:28  | Lượt xem: 27
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 22
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 10:27  | Lượt xem: 29
Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ 28/5 đến ngày 01/6 năm 2018

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 631
Tổng số truy cập: 35928111

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang