LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 11/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/03/2019 | 10:20  | Lượt xem: 68
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 10/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/03/2019 | 05:14  | Lượt xem: 80
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 09/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 25/02/2019 | 12:16  | Lượt xem: 89
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 08 năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/02/2019 | 02:59  | Lượt xem: 74
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 07/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/02/2019 | 10:00  | Lượt xem: 88
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 05/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/01/2019 | 09:50  | Lượt xem: 86
Download tại đây  

Lịch công tác tuần thứ 04/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/01/2019 | 04:03  | Lượt xem: 79
Dowdload tại đây

Lịch công tác tuần thứ 03/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/01/2019 | 09:11  | Lượt xem: 94
Download tại đây  

Lịch công tác tuần thứ 02/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/01/2019 | 10:04  | Lượt xem: 80
Downlooad tại đây

Lịch công tác tuần thứ 01/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/01/2019 | 05:14  | Lượt xem: 77
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 52 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 25/12/2018 | 04:54  | Lượt xem: 81
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 51 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 17/12/2018 | 12:33  | Lượt xem: 74
Download tại đây: Lịch HĐND tuần 51