LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 18
Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:28  | Lượt xem: 28
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 10:27  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ 28/5 đến ngày 01/6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 21
Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:25  | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 10:24  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 23
Lịch công tác tuần thứ 20 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:20  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì - Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 19 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 30
Lịch công tác tuần thứ 18 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 23/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần thứ 17 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 34
Lịch công tác tuần thứ 16 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 36
Lịch công tác tuần thứ 15 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 37
Lịch công tác tuần thứ 14 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 13 của Lãnh đạo HĐND huyện

Ngày đăng 26/03/2018 | 12:00  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần thứ 13 của Lãnh đạo HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 12 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 19/03/2018 | 12:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần thứ 12 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 11 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 12/03/2018 | 12:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần thứ 11 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 10 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 05/03/2018 | 12:00  | Lượt xem: 41
Lịch công tác tuần thứ 10 của Thường trực HĐND huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 856
Tổng số truy cập: 36935658

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang