LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HĐND

Lịch công tác tuần thứ 52 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 25/12/2017 | 12:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần thứ 52 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 51 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 18/12/2017 | 12:00  | Lượt xem: 39
Lịch công tác tuần thứ 51 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 49 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 04/12/2017 | 12:00  | Lượt xem: 34
Lịch công tác tuần thứ 49 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 48 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 48 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 47 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 20/11/2017 | 12:00  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần thứ 47 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 46 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 13/11/2017 | 12:00  | Lượt xem: 29
Lịch công tác tuần thứ 46 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần 45 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 06/11/2017 | 12:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần 45 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần 44 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 30/10/2017 | 12:00  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần 44 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 42 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 16/10/2017 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 42 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 41 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần thứ 41 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 40 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 02/10/2017 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 40 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 39 của Thường trực UBND huyện

Ngày đăng 25/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần thứ 39 của Thường trực UBND huyện

Lịch công tác tuần thứ 38 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 18/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 21
Lịch công tác tuần thứ 38 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 37 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 11/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 27
Lịch công tác tuần thứ 37 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 36 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 04/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần thứ 36 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 28/08/2017 | 12:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 34 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 21/08/2017 | 12:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần thứ 34 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 32 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 17/08/2017 | 12:00  | Lượt xem: 21
Lịch công tác tuần thứ 32 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 14/08/2017 | 12:00  | Lượt xem: 20
Lịch công tác tuần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện

Lịch công tác tuần thứ 31 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 31/07/2017 | 12:00  | Lượt xem: 27
Lịch công tác tuần thứ 31 của Thường trực HĐND huyện