HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Ngày đăng 17/11/2018 | 02:30  | Lượt xem: 46768

I. Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính sách của phụ nữ; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

- Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội.

-  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

 

III. Thông tin liên hệ:

  1. Email:  phunubavi@gmail.com
  2. Điện thoại CQ: 0433863510
  3. Danh sách lãnh đạo:
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ Di động
1  Đỗ Thị Thúy Hằng   Chủ tịch   0978852134
2  Ngô Thị Kim Quế  Phó chủ tịch Hội   0975943079

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)
Ngày đăng 07/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 51614

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXI

(Nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 

 

 STT

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

HÀ XUÂN HƯNG

 Bí thư Huyện ủy

2

NGUYỄN VĂN HÀ

 Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

3

LÊ VĂN MINH

 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

4

CHU VĂN LIÊN

 UVTV - Phó chủ tịch HĐND huyện

5

NGUYỄN THẾ HÀ

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

6

BẠCH CÔNG TIẾN

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

7

NGUYỄN VĂN HẢI

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

8

CHU VĂN ĐỨC

 UVTV - Trưởng Ban Tổ chức

9

TRẦN THỊ HOAN

 UVTV - Trưởng Ban Dân Vận

10

LƯU QUANG NGỌC

 UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo

11

PHÙNG TIẾN VỮNG

 UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

12

PHÙNG HUY HIỀN

 UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ

13

LÊ QUANG KHA

 UVTV - Trưởng Công an huyện

14

ĐINH THẾ QUÝ

 UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

15

NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG

 HUV - UVTT HĐND huyện

16

NGÔ THỊ BÍCH THẢO

 HUV - Phó trưởng Ban tổ chức

17

ĐẶNG THỊ  NGUYỆT HOA

 HUV - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

18

PHÙNG TÂN NHỊ

 HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

19

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

 HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

20

PHAN THỊ HẢI YẾN

 HUV - Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

21

NGUYỄN CHÍ NGUYỆN

 HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa

22

TRẦN ANH TUẤN

 HUV - Bí thư Huyện đoàn

23

ĐINH MẠNH HÙNG

 HUV - Chánh thanh tra huyện

24

NGUYỄN XUÂN SƠN

 HUV - Trưởng phòng Nội vụ

25

NGUYỄN QUỐC VĂN

 HUV - Trưởng phòng Lao động TB & XH

26

NGÔ VI KHẢ

 HUV - Trưởng phòng Tài Chính - KH

27

LÊ NGỌC TÔN

 HUV - Trưởng phòng GD - ĐT

28

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

 HUV - Trưởng phòng Quản lý đô thị

29

NGUYỄN ĐÌNH DẦN

 HUV - Trưởng phòng Kinh Tế

30

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

 HUV - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

 31

THIỀU VĂN BƯỜNG

 HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 32

NGUYỄN THÀNH SƠN

 HUV - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường

 33

ĐỖ MẠNH HƯNG

 HUV - Trưởng Ban bồi thường GPMB

 34

 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

 HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 35

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì

 36

NGUYỄN MẠNH THẮNG

 HUV - Chi cục trưởng Chi cục thuế

 37

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

 HUV - Bí thư Đảng ủy xã Chu Minh

 38

NGUYỄN THỊ KIM OANH

 HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 49

ĐINH CÔNG SỬ

 HUV - Chủ tịch UBND xã Ba Trại

 40

NGUYỄN ĐẠI LÂM

 HUV - Bí Thư UBND TT Tây Đằng

 41

NGUYỄN NGỌC QUÝ

 HUV - Chủ tịch UBND xã Cam Thượng

 42

PHẠM VĂN SƠN

 HUV - Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ

 43

PHÙNG HỮU LỘC

 HUV - Trưởng phòng Tư Pháp

 44

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 HUV - Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng

 45

LƯU ĐÌNH HẠNH

 HUV - Phó trưởng Ban Quản lý dự án