HUYỆN ỦY

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng 31/08/2020 | 04:14  | Lượt xem: 9943
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  1 DƯƠNG CAO THANH  Bí thư Huyện...

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 23670
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015-2020  (thời điểm hiện tại ngày 25/5/2020, sau khi kiện toàn một số chức danh lãnh đạo huyện và một số đồng...

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:00  | Lượt xem: 31749
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Ngày đăng 10/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 98028
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)