PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì mong nhận được các tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính hoặc việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn theo các nội dung sau:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, viên chức trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Gửi qua chuyên mục “Phản ánh, kiến nghị” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

2. Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Số 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0243.934.6034

- Địa chỉ thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

- Địa chỉ liên hệ: Số 252 đường Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng: 02433.863.018

- Địa chỉ thư điện tử: bpkstthc_bavi@hanoi.gov.vn

3.1. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Ông Đặng Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Số điện thoại: 0961516686;

- Địa chỉ email công vụ: dangvandong_bavi@hanoi.gov.vn

3.2. Chuyên viên:

3. 2.1. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện:

- Số điện thoại: Cơ quan: 02433 864 511; Cá nhân: 0389120280;

- Địa chỉ email công vụ: hoangthingocbich_bavi@hanoi.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Lao động TB&XH, Dân tộc.

3.2.2. Ông Lê Nguyên Hồng, chuyên viên Phòng Giáo dục & đào tạo huyện:

Số điện thoại: Cơ quan: 02433 864 511; Cá nhân: 0973159368;

Địa chỉ email công vụ: lenguyenhong_bavi@hanoi.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Nội Vụ.

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Hương, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện;

- Số điện thoại: Cơ quan: 02433 864 511; Cá nhân: 0972590627;

- Địa chỉ email công vụ: nguyenthihuong_bavi@hanoi.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Tư pháp, VHTT, Nông nghiệp, Nông thôn, Công Thương.

3.2.4. Bà Nguyễn Thị Thư, chuyên viên phòng Y tế.

- Số điện thoại: Cơ quan: 02433 864 511; Cá nhân: 0964081985;

- Địa chỉ email công vụ: nguyenthithu_bavi@hanoi.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư, Tài Chính, Y tế.

* Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

          - Ghi rõ, đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.