KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội tại 7 xã miền núi huyện Ba Vì sau 2 năm triển khai Nghị quyết 06- NQ/HU
Ngày đăng 19/10/2018 | 09:13  | Lượt xem: 3238

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HU ngày 30/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì về phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi giai đoạn 2016- 2020, đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc ngày một được cải thiện, đến nay đã có 60% chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Là huyện xa trung tâm của thủ đô Hà Nội, Ba Vì có diện tích khu vực miền núi, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số trong toàn thành phố. Khu vực miền núi huyện Ba Vì có tổng diện tích đất tự nhiên là 19.943 ha, gồm có 7 xã, 77 thôn với 18.051 hộ (có 6.751 hộ dân tộc thiểu số), dân số 75.476 người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số là 27.669 người, chiếm gần 10% dân số toàn huyện. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, đồng lòng, tương trợ nhau cùng phát triển. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện là một nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII nhiệm kỳ 2015- 2020 đã ban hành Nghị quyết số 06- NQ/HU ngày 30/6/2016 về phát triển kinh tế- xã hội 7 xã miền núi giai đoạn 2016- 2020. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Ba Vì, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 7 xã miền núi, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả nổi bật phải kể đến 6/10 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết gồm: chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ cơ cấu kinh tế; tỷ lệ làng, thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Người Dao Ba Vì thu hái cây thuốc Nam làm dược liệu trị bệnh và phát triển kinh tế

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng núi về phát triển các mô hình kinh tế tập trung quy mô lớn như: sản xuất, chế biến chè búp khô, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng và chế biến Rong giềng. Đây là những mô hình có quy mô diện tích và giá trị sản phẩm lớn, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người vùng 7 xã miền núi huyện Ba Vì đạt 29 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với trước khi ban hành Nghị quyết. Về công tác đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 138/KH- UBND ngày 15/7/2016 đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực miền núi, trong đó huyện Ba Vì có tổng số 85 dự án với mức đầu tư 1.548 tỷ đồng, có 36 dự án được bố trí và đã thi công với mức đầu tư 841, 755 tỷ đồng. Tính đến nay, Ban quản lý xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch đã hoàn thành và bàn giao được 06 công trình nước sạch và 39 nhà văn hóa thôn, khởi công xây dựng thêm 03 nhà văn hóa mới đưa tổng số nhà văn hóa được đầu tư lên 44/77 nhà văn hóa. Ngoài các công trình trên, trong giai đoạn vừa qua trên địa bàn 7 xã miền núi huyện Ba Vì còn có một số công trình quan trọng khác được thành phố Hà Nội đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: nâng cấp một số cây cầu trên các tuyến tỉnh lộ, đặc biệt là hoàn thành xây dựng cầu Đồng Quang, trùng tu nâng cấp cụm di tích quốc gia Đền Thượng- Đền Trung- Đền Hạ bằng nguồn vốn xã hội hóa do các tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm công đức. Đây là những công trình có ý nghĩa rất lớn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội và du lịch của vùng núi.

  Chăn nuôi bò sữa giúp nhiều hộ dân 7 xã miền núi phát triển kinh tế làm giàu chính đáng

Xây dựng nông thôn mới luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đo đó cấp ủy, chính quyền 7 xã miền núi đã rất tích cực triển khai thực hiện. Xã Ba Trại đã đạt xã nông thôn mới vào năm 2017, 6 xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó có 03 xã đạt 15 tiêu chí trở lên đó là: Tản Lĩnh, Minh Quang, Khánh Thượng. Công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án bãi rác Tản Lĩnh theo tiến độ của Thành phố, tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 81%.

Công tác văn hóa- xã hội được quan tâm thực hiện tốt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ làng văn hóa đạt 51,9% và hộ gia đình văn hóa đạt 86,1% đều vượt chỉ tiêu Nghị Quyết. Công tác giáo dục được quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kiên cố hóa trường lớp học. 100% trường, lớp học đã được đầu tư, kiên cố hóa theo hướng đạt chuẩn. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 17/36, đạt 47,2%. Hiện nay, 7 xã miền núi của huyện Ba Vì đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các xã triển khai hiệu quả, công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình được duy trì.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Khôi phục bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020”, huyện Ba Vì tập trung vào các nội dung như: bảo tồn bản sắc văn hóa người Mường, người Dao, tham gia các môn thi thể thao truyền thống do thành phố tổ chức, mua sắm trang bị thêm Cồng Chiêng cho các thôn trong vùng.

Đời sống vật chất- tinh thần của người dân vùng 7 xã miền núi ngày một được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm và vượt chỉ tiêu đề ra, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo 7 xã miền núi giảm còn 6,28%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến tháng 5/2017, trên địa bàn huyện Ba Vì không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ- TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ. Các chính sách dân tộc cho các đối tượng hưởng thụ luôn được đảm bảo, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phát triển kinh tế- xã hội ở 7 xã miền núi thời gian qua rất đáng khích lệ, nhưng Ba Vì vẫn là huyện có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc nghèo cao, trình độ sản xuất còn thấp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong vùng còn nhiều khó khăn. Để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm sự phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo các địa phương làm tốt các chỉ tiêu Nghị quyết số 06- NQ/HU ngày 30/6/2016 đã đề ra, từ nay đến năm 2020, huyện Ba Vì tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó: tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra, giữ vững, củng cố các chỉ tiêu Nghị quyết đã đạt và vượt (6 chỉ tiêu) gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, làng văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đồng thời tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt (4 chỉ tiêu) gồm: trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh./.

Lê Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1001
Lượt truy cập trong tuần: 149282
Lượt truy cập trong tháng: 254004
Lượt truy cập trong năm: 6488671
Tổng số truy cập: 44968240

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang