KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương do các đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn huyện
Ngày đăng 09/11/2021 | 14:28  | Lượt xem: 133

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Để thực hiện nội dung quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương do các đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn huyện công bố; UBND huyện đăng tải thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của huyện làm cơ sở tra cứu thông tin của cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần thiết cụ thể như sau:

Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm

Thông kê truy cập

Đang online: 234
Lượt truy cập trong tuần: 19258
Lượt truy cập trong tháng: 56678
Lượt truy cập trong năm: 7098742
Tổng số truy cập: 54328633

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang