KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Doanh nghiệp Ba Vì: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển
Ngày đăng 13/10/2018 | 08:00  | Lượt xem: 218

Ba Vì là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, với vị trí quan trọng là cầu nối giao thương các tỉnh Tây Bắc với đồng bằng Bắc Bộ.

Trong những năm qua, huyện Ba Vì đã phát huy được những lợi thế về địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội và có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển chung của huyện, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp huyện ngày càng lớn mạnh phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng và khẳng định vai trò to lớn là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng huyện Ba Vì ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhân dịp kỷ niêm 73 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2018) phóng viên Trung tâm văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì đã có buổi phỏng vấn đồng chí Bạch Công Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì. Qua buổi phỏng vấn đã khẳng định thêm vai trò, đóng góp của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện, cũng như sự quan tâm đến công tác phát triển doanh nghiệp của chính quyền huyện Ba Vì.

Đ/c Bạch Công Tiến – Chủ tịch UBND huyện tại buổi phỏng vấn

PV: Thưa đồng chí!Trong những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp Ba Vì đã có bước phát triển như thế nào và qua đó đã có những đóng góp gì trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà?

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Qua chứng kiến quá trình phát triển của các doanh nghiệp Ba Vì, đến nay thấy rằng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển được khá nhiều, hiện có huyện Ba Vì có 784 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên khá nhiều lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây dựng và bước đầu cũng có một số các doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó cho thấy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và dần tạo ra thương hiệu cho doanh nghiệp mình khi kinh doanh có lãi, góp phần tạo việc làm cho người dân trên địa bàn, chuyển dịch cơ cấu, đóng góp một phần vào ngân sách Nhà nước và khai thác được tiềm năng, thế mạnh của huyện Ba Vì. Chúng ta thấy rằng sự lớn mạnh trưởng thành đó cũng đã góp phần quan trọng làm thay đổi cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng du lịch, dịch vụ, thương mại và sản xuất hàng hóa. Trong nhiều năm qua, huyện Ba Vì luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 11%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch đúng theo định hướng du lịch, dịch vụ. Tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, du lịch chiếm 40,6%; Nông lâm nghiệp chiếm 37,8%; Công nghiệp xây dựng chiếm 21,6%. Thu ngân sách năm 2017 đạt trên 250 tỷ đồng. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp huyện nhà luôn sáng tạo, giao lưu học hỏi, vượt lên khó khăn, đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả và là thành phần đóng vai trò chủ đạo, khơi dậy các nguồn lực góp phần tạo sự đổi thay diện mạo kinh tế của huyện, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.

PV: Thưa đồng chí! Hiện nay doanh nhân không chỉ khẳng định vị trí của mình bằng việc phát triển, mở rộng kinh doanh mà việc xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp còn thể hiển qua những hành động với cộng đồng, xã hội. Với đội ngũ doanh nghiệp Ba Vì thì đã có những đóng góp gì trong công tác an sinh xã hội huyện nhà?

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Hiện nay, xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp đã dần trở thành nề nếp trong đội ngũ doanh nghiệp Ba Vì và từ những thành công trên thương trường, đội ngũ doanh nghiệp Ba Vì đã ngày càng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội và trở thành bạn đồng hành cùng giải quyết các vấn đề xã hội với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và các địa phương. Trong thời gian qua, doanh nghiệp Ba Vì cũng đã có những đóng góp rất tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội như: nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng,  xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, triển khai các dán ngân hàng bò tạo sinh kế cho người nghèo. Trong năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 1,75 tỷ đồng, tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, xây nhà cho hộ nghèo. Qua đó, cũng đã giúp huyện thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

PV: Thưa đồng chí, doanh nghiệp Ba Vì đã có sự phát triển, cũng đã có những đóng góp vào thành công chung của huyện. Xong Ba Vì là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế, vậy doanh nghiệp Ba Vì đã thực sự lớn mạnh để khai thác cũng như phát huy thế manh của huyện?

Đ/c Chủ tịch UBND huyện: Doanh nghiệp Ba Vì đang có những bước phát triển, tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được ta thấy rằng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì chưa có nhiều doanh nghiệp tầm cỡ, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đơn lĩnh vực, vẫn còn những doanh nghiệp chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước thông qua các dự án xây dựng, việc kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn chưa được nhiều. Vậy để các doanh nghiệp phát triển bền vững, lâu dài, hy vọng trọng thời gian tới, cùng với sự quan tâm giúp đỡ và động viên của Đảng, Nhà nước và của huyện, sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ từng bước khắc phục khó khăn, tái cơ cấu chuyển hướng sản xuất, không ngừng đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tích cực tìm kiếm thị trường để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ cả về vị thế, thương hiệu và uy tín trên thị trường, đóng góp hiệu quả vào các chương trình, dán, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, chương trình xây dựng NTM của huyện.

PV: Trong hoàn cảnh kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, vậy huyện Ba Vì sẽ có những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để giúp doanh nghiệp cùng phát triển, thưa đồng chí?

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Thực hiện chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy – HĐND- UBND huyện Ba Vì luôn quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp nâng cao vai trò của doanh nhân. Trong thời gian qua, huyện Ba Vì có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó, huyện cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Tiến hành các quy hoạch về đất đai, quy hoạch chung xây dựng và một số quy hoạch khác để có những kêu gọi đầu tư, các doanh nghiệp về trên địa bàn để đầu tư trên các lĩnh vực. Huyện cũng sẽ chỉ đạo tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng triển khai cá quy hoạch, giới thiệu quy hoạch, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện về đầu tư trên địa bàn huyện trên tất cả các lĩnh vực để từ nay đến năm 2020, huyện Ba Vì cơ bản chuyển dịch được cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của huyện là dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, kết hợp cả sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Huyện cũng đề nghị Hội doanh nghiệp Ba Vì tiếp tục kết nạp thành viên mới, để hỗ trợ lẫn nhau ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, có tiếng nói chung để tạo nên sự phát triển mạnh mẽ. Mong rằng, với sự đồng hành của chính quyền huyện, doanh nghiệ huyện sẽ ngày càng mở rộng kinh doanh, phát triển mạnh mẽ, bền vững đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

ớc vào thời kỳ mới cũng là giai đoạn đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ trước cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Môi trường kinh doanh mở rộng, cạnh tranh khốc liệt, đặt ra cho những doanh nghiệp, doanh nhân Ba Vì trước những cơ hội mới, thách thức mới, đòi hỏi các thành viên cần đoàn kết, sáng tạo hơn nữa. Tin tưởng rằng, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn sẽ có những bước đi đúng đắn để phát triển và hội nhập./.

                                                               Thực hiện: Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 244
Tổng số truy cập: 27635900

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang