KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì bắt đầu cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 từ ngày 1/3/2021
Ngày đăng 01/03/2021 | 10:01  | Lượt xem: 867

Thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do UBND thành phố Hà Nội triển khai, ngày 1/3/2021, huyện Ba Vì đã triển khai kế hoạch thực hiện đến các cấp có liên quan và các xã, thị trấn. Tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

Các cán bộ Thống kê huyện Ba Vì bắt đầu tiến hành Điều tra Kinh tế năm 2021

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô cơ cấu từng ngành kinh tế của huyện làm tiền đề quan trọng cho việc phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn 2021-2026. Theo bà Nguyễn Thị Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, nội dung cuộc tổng điều tra là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận CMCN 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội... Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng)… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp. Thời gian thu thập thông tin, đối với đơn vị điều tra là DN thực hiện từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở SXKD cá thể, thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập từ 1/7/2021 đến hết 30/7/2021. 

Để cuộc điều tra đạt kết quả tốt, UBND huyện cũng chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong kế hoạch Tổng điều tra và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn... Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban chỉ đạo của huyện để chỉ đạo...

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1407
Lượt truy cập trong tuần: 124226
Lượt truy cập trong tháng: 755113
Lượt truy cập trong năm: 1770088
Tổng số truy cập: 48999979

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang