KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 22/09/2016 | 13:47  | Lượt xem: 114

Huyện Ba Vì làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016

   Thực hiện Chương trình số: 02-CTr/HU, ngày 08/01/2016 về “Phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020”; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số: 41/KH-UBND, ngày 25/01/2016 về triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2016 phấn đấu hoàn thành thêm 03 xã đạt nông thôn mới (NTM) là: Đông Quang, Sơn Đà, Thụy An  (nâng tổng số xã cán đích NTM của huyện trong năm là 10 xã).

            Hiện nay 7 xã đã hoàn thành: Cổ Đô, Thuần Mỹ, Tản Hồng, Phong Vân, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu, đang tiếp tục duy trì và củng cổ giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn. Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo ban hành 02 Quyết định, 8 văn bản, 6 thông báo kết luận để đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.

Đoạn đường nội đồng đang thi công thuộc thôn Quang Húc, xã Đông Quang.

            Đối với 03 xã phấn đấu hoàn thành trong năm đã tập trung triển khai mạnh, cụ thể xã Sơn Đà: UBND huyện phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác xây dựng NTM năm 2016, với tổng kinh phí khái toán là 20.836 triệu đồng (thành phố 6.717 triệu đồng, huyện 6.467 triệu đồng, xã 4.183 triệu đồng và nhân dân đóng góp 3.467 triệu đồng); xã Thụy An: UBND huyện phê duyệt Kế hoạch chi tiết với kinh phí khái toán là 18.025 triệu đồng (thành phố 6.341 triệu đồng; huyện 6.406 triệu đồng, xã 1.592 triệu đồng và nhân dân đóng góp 3.185 triệu đồng);  xã Đông Quang: UBND huyện phê duyệt Kế hoạch chi tiết với kinh phí khái toán 16.407 triệu đồng (thành phố 6.267 triệu đồng; huyện 4.660 triệu đồng, xã 1.743 triệu đồng và nhân dân đóng góp 3.037 triệu đồng).

 

Đoạn đường liên thôn đang thi công tại thôn Trí Phú, xã Sơn Đà.

Các xã còn lại trên cơ sở giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách; Kế hoạch triển khai Chương trình số: 02-CTr/HU. UBND các xã đã tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện từng bước các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí dễ làm, phù hợp với từng địa phương, cần ít kinh phí như: giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức phát triển sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

            Đối với công tác dồn điển đổi thửa (DĐĐT), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến tháng 9 toàn huyện đã thực hiện DĐĐT được 5.558,6 ha đạt 119% so với Kế hoạch Thành phố giao. Riêng 9 tháng đầu năm 2016 dồn đổi được thêm 1.336,22 ha so với năm 2015 (Minh Quang 60,52 ha, Phú Sơn 29,73 ha, Tản Lĩnh 45,97 ha). Phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, phương án, kế hoạch DĐĐT của thôn để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT theo hướng dẫn của Sở NN & PTNT Hà Nội.

Đoạn đường làng đang thi công thuộc thôn Đông Cao, xã Thụy An.

            Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng NTM, tại huyện Ba Vì trong quá trình thực hiện, triển khai vẫn còn gặp phải những khó khăn vướng mắc tại các địa phương như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa sát sao, chậm tiến độ; nguồn lực đầu tư chương trình xây dựng NTM từ ngân sách còn hạn chế, mới có 2 xã được cấp (mỗi xã 3.340 triệu đồng từ ngân sách thành phố); việc huy động sự ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế; một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM, chưa chỉ đạo sát sao các đơn vị tư vấn, nhà thầu triển khai các dự án thành phần theo kế hoạch.

Vì vậy trong thời gian từ nay đến cuối năm 2016 và những năm tiếp theo cần không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân, vận động các doanh nghiệp tiếp tục chung tay, chung sức xây dựng NTM. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình, dự án theo Kế hoạch. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư số: 40 của Bộ nông nghiệp, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, gửi tổ công tác của Thành phố đánh giá, chấm điểm kết quả xây dựng NTM xong trước 20/11/2016; thực hiện Hướng dẫn số: 144/HD-VPĐPNTMH ngày 22/6/2016 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện tiến hành rà soát, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí hết năm 2016  đăng ký phấn đấu các xã hoàn thành xây dựng NTM năm 2017.

Nhà văn hoá đã đi vào sử dụng tại thôn Liên Minh, xã Thụy An

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua; Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo 03 xã còn lại hoàn thành Kế hoạch theo đúng tiến độ; tăng cường công tác quản lý về quy hoạch đất đai, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch sản xuất, niêm yết công khai để nhân dân biết thực hiện; tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ để tạo môi trường sống nông thôn khang trang, hiện đại  phù hợp với bộ tiêu chí quốc gia về NTM; tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, đào tạo nghề gắn với việc làm, nhằm từng bước nâng cao đời sống cho dân cư nông thôn.

 Trong năm 2016 duy trì 7/7 xã đã đạt NTM và nhanh chóng hoàn thiện đưa 03 xã cán đích vào cuối năm 2016 theo đúng Kế hoạch, từ đó giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng nông thôn. Các Đảng bộ trong 31 xã, thị trấn tiếp tục tăng thời lượng  tuyên truyền chương trình NTM tới các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện để ngày càng nhận được sự ủng hộ từ phía nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong thời gian gần nhất; các Đảng bộ xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình trong việc chung tay xây dựng NTM và luôn đi đầu, gương mẫu khi thực hiện triển khai, cần bảo đảm việc “trong sạch vững mạnh” ở từng địa phương.

Thông kê truy cập

Đang online: 3336
Lượt truy cập trong tuần: 171846
Lượt truy cập trong tháng: 854937
Lượt truy cập trong năm: 4371338
Tổng số truy cập: 51601229

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang