KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì: Nỗ lực giải quyết khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa
Ngày đăng 16/09/2016 | 09:26  | Lượt xem: 77

Huyện Ba Vì: Nỗ lực giải quyết khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Sau dồn điền đổi thửa (DĐĐT) huyện Ba Vì có tổng số 20.568 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng diện tích đã được thực hiện dồn điền đổi thửa là hơn 5.376 ha, tổng số hộ đã thực hiện dồn điền đổi thửa là 54.958 hộ. Tương đương số hộ là số giấy chứng nhận cần cấp là 54.958 giấy. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, thời gian qua, các phòng Quản lý Nhà nước của huyện đã cùng với Đảng ủy, UBND các xã, triển khai các bước cụ thể trong công tác này.

Huyện Ba Vì đang nỗ lực cấp giấy chứng nhận đất sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân

Đến nay cơ bản 29/29 xã, thị trấn thực hiện DĐĐT đã lập được phương án DĐĐT của xã và được UBND huyện phê duyệt, một số xã đã triển khai đến các thôn lập kế hoạch, phương án DĐĐT. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT các xã, thị trấn đã thiết lập được khoảng 530 hồ sơ cơ bản hoàn thiện gửi về Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra và đang in giấy chứng nhận để trình ký cụ thể: Các xã còn lại trong công tác thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất sau DĐĐT còn chậm, không đầy đủ theo hướng dẫn của UBND huyện Ba Vì và tổ công tác. Trong quá trình triển khai còn một số vướng mắc là: Công tác thiết lập hồ sơ theo các bước DĐĐT từ năm 2013 đến nay còn thiếu hồ sơ, các hồ sơ thiết lập sơ sài không đủ thông tin mang tính pháp lý, công tác lưu trữ hồ sơ yếu, thiếu hồ sơ sau khi DĐĐT xong các thôn không bàn giao cho xã quản lý, nên các xã, thị trấn không còn những hồ sơ và đặc biệt có những xã chỉ còn lại sơ đồ giao ruộng vẽ trong sổ tay của các trưởng thôn, có những trưởng thôn đã hết nhiệm kỳ không công tác nữa nên các xã cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thiết lập hồ sơ theo các bước DĐĐT. Diện tích đất khai hoang đã đưa vào phương án dồn điền đổi thửa và được giao lại theo phương án các xã, thị trấn đề nghị có được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích này hay không. Một số hộ bị mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp. Các văn bản thỏa thuận về chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế để phục vụ công tác DĐĐT phải được xác lập từ bước 3 theo hướng dẫn số: 29/HD-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội nhưng các xã chưa thực hiện. Chỉnh lý và cấp GCN như thế nào khi hai hộ đổi ruộng vĩnh viễn từ năm 1995 - 1996. Xã Tòng Bạt có 5 xóm nhờ cơ quan đo đạc chia đất bằng máy tại thực địa nên không có số đo. Một số chủ hộ CMND đã hết hạn sử dụng. Một số hộ đã đổi đất ra khỏi vùng dồn điền đổi thửa. Một số hộ có nhân khẩu đã di chuyển đi làm kinh tế xa (Miền nam, đi nước ngoài ...).

Để thực hiện tốt công tác thiết lập hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT, UBND huyện chủ đạo việc: Thống nhất trong hướng dẫn các xã, thị trấn trong thiết lập hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Trên cơ sở tôn trọng những tài liệu sẵn có của các tiểu ban DĐĐT từng thôn, xóm, cụm dân cư... Phân công nhiệm vụ theo chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ được phân công trước đó của từng thành viên tổ công tác phụ trách các xã, thị trấn cụ thể: Thành viên tổ công tác là cán bộ phòng kinh tế kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thiết lập hồ sơ trong công tác dồn điền đổi thửa tại hướng dẫn số: 29/HD-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Ba Vì và Phòng TN & MT kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận và cấp  đổi, cấp lại GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT.  UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các tiểu ban thôn thực hiện công tác thiết lập hồ sơ DĐĐT, hồ sơ cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT. Về công tác thiết lập và hoàn thiện hồ sơ DĐĐT đề nghị UBND huyện Ba Vì chỉ đạo Phòng Kinh tế hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ theo các bước dồn điền đổi thửa tại hướng dẫn số: 29/HD-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. Trên sơ sở tôn trọng những số liệu đã có của các tiểu ban và UBND các xã, thị trấn. Về công tác thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện thiết lập hồ sơ theo hướng dẫn của tổ công tác và các mẫu hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 653
Lượt truy cập trong tuần: 21945
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7605521
Tổng số truy cập: 46085090

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang