KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì phấn đấu đạt 100% số giấy chứng nhận cấp cho 54.958 hộ với số diện tích đã dồn điền đổi thửa trong năm 2016
Ngày đăng 18/07/2016 | 16:55  | Lượt xem: 76

Huyện Ba Vì phấn đấu đạt 100% số giấy chứng nhận cấp cho 54.958 hộ với số diện tích đã dồn điền đổi thửa trong năm 2016

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã ban hành kế hoạch số 153/KH- UBND ngày 6/7/2016 về thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Ba Vì.

Sau dồn điền đổi thửa người dân có nhiều thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp

Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận; kết quả công tác dồn điền đổi thửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực triển khai công tác thiết lập và hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của sở Tài nguyên – Môi trường về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Các địa phương cần đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư và cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong năm 2016. Kết quả rà soát đến tháng 5/2016, huyện Ba Vì có tổng số 20.568 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng diện tích đã được thực hiện dồn điền đổi thửa là 5.376,65 ha, tổng số hộ đã thực hiện dồn điền đổi thửa là 54.958 hộ. Tương đương số hộ là số giấy chứng nhận cần cấp là 54.958 giấy.

Để hoàn thành kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Ba Vì, các đơn vị cần triển khai: Thực hiện thông báo tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý đất đai.

Huyện Ba Vì đặt ra một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2016: toàn huyện thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5.713 thửa đất, thực hiện thu ngân sách từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền 18.500 triệu đồng; cơ bản đạt 100% số giấy chứng nhận cấp cho 54.958 hộ với số diện tích đã dồn điền đổi thửa; năm 2017 cơ bản hoàn thành kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14.855 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI