KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất thổ cư và rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2017
Ngày đăng 07/03/2017 | 17:16  | Lượt xem: 49

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất thổ cư và rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2017

UBND huyện Ba Vì đã ban hành kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSD) thổ cư và rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2017 trên địa bàn huyện.

Huyện Ba Vì cần cấp hơn 3.400 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điển đổi thửa trong năm 2017

Với mục đích, UBND các xã, thị trấn xác định công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, để phấn đấu hoàn thành công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của UBND thành phố. Xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai ổn định, đi vào nề nếp.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai mới phát sinh ngay từ cơ sở, để góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dồn điền đổi thửa, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã thực hiện trước ngày 30/6/2017.

Nội dung thực hiện, tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện công tác kê khai  cấp giấy chứng nhận quyền QSD đất, trường hợp người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải kê khai đăng ký, đất đai lần đầu tại Văn phòng đăng ký đất đai, các trường hợp người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai để phân loại xử lý,  tập trung xử lý các trường hợp có vi phạm nhưng đã được cấp giấy chứng nhận có thu tiền sử dụng đất, tăng thu ngân sách cho địa phương trước 30/6/2017, hoàn thành công tác công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho khoảng hơn 20 nghìn thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh Ba Vì, UBND các xã, thị trấn đã tích cực thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Đến ngày 30/12/2016, số hồ sơ đã tiếp nhận hồ sơ là hơn 38 nghìn hồ sơ, số giấy chứng nhận còn lại là hơn 3.400.

Trên cơ sở các nhiệm vụ phải làm trong năm 2017, UBND huyện Ba Vì đã giao trách nhiệm cho các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn cùng phối hợp tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 346
Lượt truy cập trong tuần: 72023
Lượt truy cập trong tháng: 852924
Lượt truy cập trong năm: 1940155
Tổng số truy cập: 40419724

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang