KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Những giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 của huyện Ba Vì
Ngày đăng 29/08/2016 | 08:46  | Lượt xem: 29

Những giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 của huyện Ba Vì

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của nhân dân từ đó từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo, góp phần giảm dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực. Để huyện Ba Vì phấn đấu đến năm 2018 không còn xã thuộc diện hưởng chương trình 135 và đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện chỉ còn 1,92%.

Theo số liệu điều tra của phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, cho đến nay toàn huyện có 7926 hộ nghèo chiếm 11,41% số hộ dân của huyện và 3627 hộ cận nghèo chiếm 5,22% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó khu vực nông thôn chiếm 11,32%, khu vực thị trấn chiếm 13,01%. Riêng 7 xã miền núi có 2457 hộ nghèo chiếm 14,21% và 660 hộ cận nghèo chiếm 3,82%. Đặc biệt xã Ba Vì có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố Hà Nội với 244/503 hộ bằng 48,15% và 13,32% hộ cận nghèo. Trước tình hình như vậy, ngày 24/8/2016 tại buổi giao ban của Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện Ba Vì, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch của UBND huyện nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của huyện Ba Vì giai đoạn từ nay đến năm 2020 với 8 nhóm giải pháp đồng bộ. Đó là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo chủ động, quyết tâm phấn đấu thoát nghèo, vươn lên mức sống khá mà không cần trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài; Làm tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho các hộ nghèo; Thực hiện tốt đầy đủ nhóm chính sách hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trong giáo dục và nhà ở, các nhu cầu thông tin cho người dân; Đảm bảo tốt nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp như trợ cấp hàng tháng cho các thành viên hộ nghèo khi mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động; Hay một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội khác như miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn giảm kinh phí chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của thành phố cho thanh viên các hộ nghèo, tặng quà cho 100% các hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm, kịp thời thăm hỏi động viên, trợ giúp các hộ nghèo và hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khi gặp thiên tai, dịch bệnh và rủi ro bất khả kháng khác; Tăng cường huy động các nguồn lực tổng hợp, triển khai có hiệu quả cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo ở các cấp để tăng cường nguồn lực cho công tác giảm nghèo; Đồng thời nâng cao năng lực cho các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo của các cấp, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; Đặc biệt đối với 7 xã miền núi của huyện ngoài những chính sách, giải pháp chung của huyện và thành phố thì trong những năm tới cần tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ cho người nghèo đồng bảo thiểu số miền núi mua giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm. Hàng năm được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả cho các hộ nghèo, các hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tập trung giải pháp phù hợp và hiệu quả để giảm nhanh số hộ nghèo tại xã Ba Vì, hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo và hộ nghèo mới phát sinh.

          Tin tưởng rằng nếu làm tốt 8 nhóm giải pháp, đồng bộ cụ thể như vậy thì chỉ tiêu giảm nghèo bền vững của huyện từ nay đến hết năm 2020 mỗi năm giảm 2% mới thực hiện có hiệu quả để đến năm 2020 toàn huyện chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Nhân dịp này, Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng đã giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình thật cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo được phân công các xã cần theo dõi, bám sát giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo hàng năm theo lộ trình đã xây dựng. Toàn huyện quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững góp phần vào việc xây dựng huyện Ba Vì ngày một giàu đẹp văn minh./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1352
Tổng số truy cập: 34356936

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang