KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Sở Công Thương Hà Nội làm việc với UBND huyện Ba Vì về việc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề”
Ngày đăng 12/11/2019 | 14:18  | Lượt xem: 184

Sáng 12/11, Sở Công Thương Hà Nội cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã có buổi làm việc với UBND huyện Ba Vì về việc kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu các làng nghề” năm 2019. Hai làng nghề được hỗ trợ thực hiện dự án là làng nghề Nón lá (xã Phú Châu) và làng nghề Chè (xã Ba Trại).