KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016
Ngày đăng 19/09/2016 | 21:33  | Lượt xem: 73

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016

Nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển kinh tế của Thủ đô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng; Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố; Bám sát kịp thời chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế, những định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2021. UBND huyện Ba Vì đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó, nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế Thủ đô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng; Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Thành phố về hội nhập kinh tế quốc tế, các bộ luật, đạo luật liên quan đến kinh doanh, môi trường đầu tư, thể chế kinh tế thị trường đã được ban hành và có hiệu lực như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật sử dụng vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Dạy nghề … Các chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu (thuế, hải quan …), Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ chủ yếu tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2016; Tình hình, nội dung cụ thể và tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương mà Việt Nam đã và đang ký kết như: Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga – Belarus – Kazakistan, Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu, Việt Nam – Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)… Các hoạt động đầu tư, môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố, tiềm năng thế mạnh của Thủ đô trong thúc đẩy phát triển kinh tế, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Hà Nội nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, các sự kiện liên quan đến quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư, văn hóa, du lịch … giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô, các Thành phố lớn trong khu vực và thế giới.

Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng và phong phú, như: Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo để cán bộ công chức, các hội hiệp hội, doanh nghiệp, người dân nắm bắt các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; Lồng ghép tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; Gửi các văn bản, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn…

UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới Đài truyền thanh huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn huyện Ba Vì, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân, góp phần từng bước nâng cao vị thế của huyện Ba Vì và thủ đô Hà Nội./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 381
Lượt truy cập trong tuần: 4576
Lượt truy cập trong tháng: 4576
Lượt truy cập trong năm: 8059898
Tổng số truy cập: 46539467

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang