KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tập trung lãnh đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi huyện Ba Vì
Ngày đăng 01/09/2016 | 09:34  | Lượt xem: 74

Tập trung lãnh đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi huyện Ba Vì

Ba Vì là một huyện rộng xa trung tâm thành phố Hà Nội, gồm 3 dân tộc Kinh – Mường – Dao cùng chung sống. Với dân số trên 28 vạn người trong đó đồng bào dân tộc ở 7 xã miền núi khoảng 70 nghìn người 26% dân số của toàn huyện. Trong những năm qua vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây luôn được nhận sự quan tâm, lãnh đạo của thành phố Hà Nội cũng như Huyện ủy – UBND huyện Ba Vì. Chính vì vậy đời sống kinh tế - xã hội của 7 xã miền núi đã có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc, đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa đồng bào 7 xã miền núi với các xã khác của huyện.

Xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã miền núi

          Tuy nhiên nhằm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến xã đối với đồng bào ở 7 xã miền núi của huyện. Ngày 30/6/2016, Huyện ủy Ba Vì đã ra Nghị quyết số 06-NQ/HU về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trên UBND huyện đã xây dựng kế hoạch 183/KH – UBND ngày 24/8/2016 với những mục tiêu cụ thể bằng các giải pháp đồng bộ nhằm đạt được những mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, quyết tâm đẩy mạnh giảm nghèo bền vững vùng dân tộc miền núi vì hiện tại tỷ lệ hộ nghèo ở 7 xã miền núi còn khá cao, 6/7 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%. Riêng xã Ba Vì còn có hộ nghèo cao nhất Thành phố với 48,51%.

Vì vậy trong những năm tới cần khẩn trương xây dựng các mô hình kinh tế từng bước triển khai ra diện rộng, hình thành các vùng kinh tế, vùng văn hóa du lịch của đồng bào các dân tộc nơi đây trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. Đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng khu vực 7 xã miền núi của huyện. Trước mắt cần thực hiện tốt một số mục tiêu cụ thể đó là phấn đấu mỗi năm giảm từ 2% đến 2,5% số hộ nghèo theo tiêu chí mới, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13 – 15%, số lao động người dân tộc thiểu số qua bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn đạt trên 50% trong đó có 30% được đào tạo nghề, phấn đấu 100% số xã có trường học kiên cố, có nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh ở những nơi cần thiết; tỷ lệ trẻ đến trường ở nhà trẻ là 35%, mẫu giáo là 95%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 65,6%; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo mầm non 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 9,5% và tỷ lệ xã được công nhận đạt nông thôn mới đến năm 2020 là 1 xã, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 12 – 15 tiêu chí, phấn đấu giữ vững tỷ lệ 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu 85% đường trục liên xã và 80% đường liên thôn, xóm được cứng hóa, các công trình thủy lợi được đầu tư đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 80% diện tích trồng lúa và cây hoa màu hàng năm, phấn đấu 100% số hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt phấn đấu đến năm 2020 hệ thống chính trị các cấp cơ cấu hợp lý, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các vị trí chủ chốt, nhất thiết phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số, 100% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo. Trong đó 70% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Luôn đảm bảo an ninh trật tự xã hội được quan tâm và giữ vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với Ban dân tộc thành phố, các Sở ngành thực hiện tốt các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn 7 xã.

Khen thưởng các cá nhân đồng bào dân tộc

Nhân dịp này, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Phòng dân tộc là cơ quan mưu phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và lãnh đạo các địa phương 7 xã miền núi căn cứ những nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi những hạng mục vào cuối năm 2020. Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp toàn diện của thường trực Huyện ủy và UBND, sự tích cực của lãnh đạo các cơ quan và UBND 7 xã, sự đồng thuần của đồng bào các dân tộc miền núi nơi đây những năm tới kinh tế - xã hội miền núi sẽ có nhiều khởi sắc góp phần vào việc cùng nhân dân các dân tộc huyện nhà hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 đã đề ra, xây dựng quê hương Ba Vì ngày một giàu đẹp văn minh./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 368
Lượt truy cập trong tuần: 4638
Lượt truy cập trong tháng: 4638
Lượt truy cập trong năm: 8059960
Tổng số truy cập: 46539529

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang