KINH TẾ - ĐÔ THỊ

UBND huyện Ba Vì chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa, chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2017-2018
Ngày đăng 10/08/2017 | 16:20  | Lượt xem: 494

UBND huyện Ba Vì chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa, chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2017-2018

Để đảm bảo sản xuất vụ mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2017 đạt kết quả tốt, ngày 09/8/2017 UBND huyện đã có công văn số 1278/UBND yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các HTX nông nghiệp về việc chăm sóc cây trồng vụ mùa, chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2017-2018.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; HTX nông nghiệp: Đối với vụ mùa, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 1188/UBND, ngày 27/7/2017 đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng; phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND huyện; Hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc diện tích lúa, hoa màu ... sau mưa bão theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Thực hiện rà soát, khơi thông hệ thống tiêu để phòng chống ngập úng cuối vụ; Thường xuyên kiếm tra, thăm đồng hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ: Bệnh khô vằn, vàng lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu...

Để chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017-2018: Vụ mùa năm 2017 bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão nên sẽ khó đạt chỉ tiêu cả về năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra. Do vậy, cần đẩy mạnh phát triến sản xuất cây vụ đông về diện tích, năng suất, sản lượng coi vụ đông là vụ chính. Tập trung phát triến các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao như ngô, khoai tây, đậu tương, lạc... để đảm bảo ổn định an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân trên toàn huyện.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ đông của huyện, UBND các xã, thị trấn; các HTX nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ xuân đạt kết quả. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt từ 5.500 ha trở lên. Trong đó: Ngô 2.200 ha năng suất 56 tạ/ha (LVN4, NK4300; NK6654; Ngô nếp: HN88, HN68;), đậu tương 1000 ha, năng suất 21 tạ/ha (DT84, DT12, DT96, DT26); lạc 300 ha, năng suất 23 tạ/ha (VD116, LI4, L23), khoai tây 100 ha năng suất 150 tạ/ha, rau 900 ha (Khoai tây Sonala, Ma rabel), Khoai lang 1.000 ha. Cây ngô, lạc đông gieo trồng kết thúc trước 05/10; đậu tương kết thúc trước ngày 10/10; khoai tây kết thúc trước 5/11/2017. Ngô, đậu tương, khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu để tiết kiệm lao động, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Nhằm đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2017 - 2018, UBND huyện thực hiện hỗ trợ giống phục vụ sản xuất vụ đông như sau: Hỗ trợ 50% giá giống cây trồng có giá trị kinh tế cao như khoai tây, đậu tương; Hỗ trợ 50% giá giống ngô có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm nâng tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên địa bàn huyện, ổn định đời sống nhân dân.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất và cơ chế hỗ trợ của huyện UBND các xã, thị trấn; các HTX nông nghiệp thông báo rộng rãi cơ chế hỗ trợ của huyện, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuât vụ đông năm 2017-2018; Phấn đâu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng hợp, đăng ký diện tích hỗ trợ giống theo cơ chế hỗ trợ của huyện gửi về Phòng Kinh tế trước ngày 05/9/2017 để tổng hợp, hỗ trợ giống đảm bảo kịp thời vụ.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng: Phòng kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Xí nghiệp thủy lợi Ba Vì, Trung tâm Văn hóa-TT&TT Ba Vì, yêu cầu các ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện./.