KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Ba Vì: Bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 10:03  | Lượt xem: 35
Huyện Ba Vì: Bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2015

UBND huyện Ba Vì tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Ngày đăng 24/11/2015 | 11:34  | Lượt xem: 33
UBND huyện Ba Vì tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Hội Nông dân Ba Vì - Đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Ngày đăng 16/11/2015 | 02:54  | Lượt xem: 38
Hội Nông dân Ba Vì - Đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Huyện Ba Vì - Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ngày đăng 13/11/2015 | 02:04  | Lượt xem: 51
Huyện Ba Vì - Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chi hội trưởng nông dân gương mẫu thực hiện dồn điền đổi thửa

Ngày đăng 06/11/2015 | 03:17  | Lượt xem: 56
Chi hội trưởng nông dân gương mẫu thực hiện dồn điền đổi thửa

Nông dân trẻ huyện Ba Vì được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015

Ngày đăng 04/11/2015 | 10:33  | Lượt xem: 53
Nông dân trẻ huyện Ba Vì được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015

Chương trình tuần hàng Việt Nam 2015 tại huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/11/2015 | 04:32  | Lượt xem: 38
Chương trình tuần hàng Việt Nam 2015 tại huyện Ba Vì

Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ba Vì đã sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 04:49  | Lượt xem: 51
Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ba Vì đã sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015