LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của UBND huyện Ba Vì
Ngày đăng 28/12/2018 | 08:00  | Lượt xem: 1080

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của UBND huyện Ba Vì

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của UBND huyện Ba Vì

    Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND huyện Ba Vì thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 như sau:

Tháng Thứ tư, Tuần thứ hai Thứ tư, Tuần thứ tư
Tháng 1 Ngày 9 Ngày 23
Tháng 2 Ngày 13 Ngày 27
Tháng 3 Ngày 13 Ngày 27
Tháng 4 Ngày 10 Ngày 24
Tháng 5 Ngày 8 Ngày 22
Tháng 6 Ngày 12 Ngày 26
Tháng 7 Ngày 10 Ngày 24
Tháng 8 Ngày 14 Ngày 28
Tháng 9 Ngày 11 Ngày 25
Tháng 10 Ngày 09 Ngày 23
Tháng 11 Ngày 13 Ngày 27
Tháng 12 Ngày 11 Ngày 25

 

Thành phần tiếp công dân định kỳ:

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND huyện;

- Trưởng các phòng, ban: Văn phòng Huyện ủy, UBKT huyện ủy,  Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Lao động TBXH, Trung tâm PTQĐ, Ban Tiếp dân và một số phòng ban khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Các ngày còn lại không trong lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Ban tiếp công dân huyện Ba Vì và các phòng, ban tham gia tiếp công dân thường xuyên phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân theo Luật định./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1551
Tổng số truy cập: 34490279

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang