Liên kết

Video


lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng: 27/12/2016 | Lượt xem: 0

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của UBND huyện Ba Vì

 

    Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND huyện Ba Vì thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 như sau:
 
Tháng Thứ tư, Tuần thứ hai Thứ tư, Tuần thứ tư
Tháng 1 Ngày 11 Ngày 25
Tháng 2 Ngày 08 Ngày 22
Tháng 3 Ngày 08 Ngày 22
Tháng 4 Ngày 12 Ngày 26
Tháng 5 Ngày 10 Ngày 24
Tháng 6 Ngày 14 Ngày 28
Tháng 7 Ngày 12 Ngày 26
Tháng 8 Ngày 09 Ngày 23
Tháng 9 Ngày 13 Ngày 27
Tháng 10 Ngày 11 Ngày 25
Tháng 11 Ngày 08 Ngày 22
Tháng 12 Ngày 13 Ngày 27

 

 

Thành phần tiếp công dân định kỳ:
 
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban: Văn phòng Huyện ủy, UBKT huyện ủy,  Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Lao động TBXH, Bồi thường GPMB, Ban Tiếp dân và một số phòng ban khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.
 
Ban tiếp công dân huyện Ba Vì và các phòng, ban tham gia tiếp công dân thường xuyên theo Luật định./.

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 31
  • Tổng lượng truy cập: 15.549.180