NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Đồng chí Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự: Khai mạc tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019
Ngày đăng 06/06/2019 | 08:09  | Lượt xem: 7644

Sáng ngày 5/6/2019, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Vì năm 2019 đã tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí nằm trong khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Đồng chí Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự khai mạc lớp tập huấn.