NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Huyện Ba Vì: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022
Ngày đăng 30/10/2021 | 09:09  | Lượt xem: 202

Xác định nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, những năm qua, Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Vì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn.

Nhiều năm qua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Ba Vì luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Năm 2021, toàn huyện tuyển chọn gọi 248 công dân, trong đó 195 thanh niên vào các đơn vị quân đội, 53 thanh niên vào các đơn vị Công an nhân dân. Số lượng công dân nhập ngũ trình độ THCS đạt 19,75%; THPT đạt 53,62%, 5 công dân có trình độ Đại học đạt 2,01%; 16 công dân trình độ Cao đằng đạt 6,45%; Trung học chuyên nghiệp 45 công dân, đạt 18,14%. Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, toàn huyện đã có 81 nam công dân tự nguyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đạt 32,66%.

Hình ảnh buổi lễ giao nhận quân năm 2021 tại sân vận động Quảng Oai, huyện Ba Vì

Có được những kết quả trên là do huyện Ba Vì luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, Hội đồng NVQS, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đạt chất lượng.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao, kinh nghiệm cho thấy, trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện luôn kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Phối hợp với các ban, ngành chức năng chỉ đạo cơ sở thực hiện rà soát, phúc tra, đối chiếu, chốt danh sách với từng cơ sở; tổ chức sơ tuyển khám sức khỏe, thâm nhập hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, phân công cụ thể từng cán bộ theo dõi, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo cơ sở, bám sát địa bàn để triển khai thực hiện công tác rà soát, nắm nguồn, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển ...Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, để thực hiện tốt công tác tuyển quân, thì cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất nhận thức trách nhiệm của toàn dân. Vì vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân 2018 và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. UBND huyện chỉ đạo các địa phương đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tế; chú trọng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, lồng ghép nội dung công tác tuyển quân trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, các thôn. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là giới thiệu Luật NVQS, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, truyền thống của địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm "tuyển người nào, chắc người đó", không đưa những trường hợp thanh niên không đủ tiêu chuẩn vào Quân đội, Công an nhân dân, UBND huyện còn tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Hàng năm trước khi thực hiện công tác khám tuyển, Hội đồng khám tuyển NVQS huyện đều tổ chức cho đội ngũ y bác sỹ tham gia khám tuyển tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn về quy trình kiểm tra khám sức khỏe NVQS, làm các xét nghiệm theo quy định cho công dân có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế - Bộ quốc phòng về việc hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 50/2016/TTLT- BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 45/2019/TT-BCA về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Bộ công an.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua huyện Ba Vì cũng luôn làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, các xã, thị trấn đã kịp thời động viên công dân và gia đình có công dân được tuyển chọn, một số xã, thị trấn có nhiều cách làm thiết thực, như: tổ chức giao lưu văn nghệ để cổ vũ, động viên thanh niên nhập ngũ; trước khi nhập ngũ bồi dưỡng cho đối tượng trúng tuyển nhập ngũ học cảm tình Đảng làm cơ sở sau này phấn đấu trong đơn vị quân đội để kết nạp Đảng cho đối tượng đã đủ điều kiện vào Đảng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cho công dân lên đường nhập ngũ...Qua đó giúp cho huyện Ba Vì luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2022, Ban CHQS huyện Ba Vì đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 21/9/2021 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022; UBND huyện ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ba Vì, Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 05/10/2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Cùng với các nội dung, biệp pháp, kinh nghiệm nhiều năm qua, để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phúc tra, đối chiếu sổ sách tuổi sẵn sàng nhập ngũ; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS năm 2015; thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đúng tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ Quân đội; Vận động Nhân dân địa phương nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật NVQS, Luật CAND, hăng hái tham gia khám tuyển NVQS và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng NVQS các cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng luật.

UBND các xã, thị trấn; cơ quan, tổ chức trên địa bàn cần chủ động rà soát, phúc tra, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức xét duyệt chính trị đạo đức, văn hóa, sơ tuyển sức khỏe bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu điều khám và chỉ tiêu nhập ngũ; thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các danh sách công dân thuộc các nhóm đối tượng miễn, tạm hoãn; đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tham gia CAND và các trường hợp chống, trốn thực hiện NVQS, nghĩa vụ CAND theo quy định. Làm tốt công tác tuyển chọn nhập ngũ từ khâu sơ tuyển vòng cấp xã đến khám tuyển vòng cấp huyện bảo đảm chặt chẽ; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng sơ, khám tuyển sức khỏe NVQS các cấp; tổ chức khám, phân loại, kết luận sức khỏe công dân chính xác, tránh những biểu hiện tiêu cực trong việc khám tuyển sức khỏe NVQS.

Tiếp tục phát huy vai trò chức năng tham mưu, phối hợp giữa cơ quan thường trực, Hội đồng NVQS các cấp với các đơn vị nhận quân, mà nồng cốt là Ban CHQS các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Tiếp tục làm tốt việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hướng nghiệp cho quân nhân phục vụ tại ngũ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về địa phương, tư vấn việc làm, ổn định cuộc sống.

Hội đồng NVQS các cấp cần làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với công tác thi đua khen thưởng hàng năm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh hoặc tiêu cực trong công tác tuyển quân nhằm nâng cao tính răn đe để bảo đảm công bằng xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, hiện nay huyện Ba Vì đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, phấn đấu hoàn thành 280 chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Lê Phượng

Thông kê truy cập

Đang online: 229
Lượt truy cập trong tuần: 19293
Lượt truy cập trong tháng: 56713
Lượt truy cập trong năm: 7098777
Tổng số truy cập: 54328668

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang