NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

UBND huyện tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019
Ngày đăng 14/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 513

Ngày 13/8/2019, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô; đồng chí Bạch Công Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ và Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện được triệu tập.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ba Vì đã triển khai xây dựng nền Quốc phòng toàn dân một cách tích cực, toàn diện, vững chắc. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được triển khai hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phương pháp làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nắm vững quan điểm, đường lối Quốc phòng toàn dân của Đảng; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đối với nhiệm vụ xây dựng phong thủ huyện, hàng năm Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Kiện toàn các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các Tiểu ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Từ đó thể hiện và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công a và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”. Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Khu vực phòng thủ huyện theo hướng dẫn và tổ chức các lớp luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

 

Đại diện các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

Hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức đăng ký, rà soát, phúc tra, điều chỉnh, sắp xếp đủ quân số cho các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự với các phân đội bộ binh đạt trên 90%, phân đội binh chủng đạt trên 75%, tập trung nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu. Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện được quan tâm đầu tư, sắp xếp đủ về số lượng và có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, công tác thực hiện chế độ, chính sách luôn được thực hiện quan tâm đầy đủ. Đồng thời, đã phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2009 – 2019, đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 được 357 đồng chí, đối tượng 4 được 2.776 đồng chí; chỉ đạo các xã, thị trấn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 5.995 đồng chí; Phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức giáo dục kiến thức cho trên 90.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Ngoài ra việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương cũng luôn được chú trọng.

Theo đánh giá, 10 năm qua, thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nề Quốc phòng toàn dân, huyện Ba Vì đã từng bước xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của LLVT huyện ngày càng được tăng cường, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được tăng cường, năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ qu an Quân sự, Công an, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện trong xây dựng QPTD đảm bảo tốt, góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH địa bàn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 23 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quốc phòng toàn dân của huyện./.

Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 747
Lượt truy cập trong tuần: 18128
Lượt truy cập trong tháng: 244402
Lượt truy cập trong năm: 244402
Tổng số truy cập: 47474293

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang