THÔNG BÁO

Thông báo của UBND huyện số 1212/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (Cuộc họp chiều 27/7/2021)

Ngày đăng 27/07/2021 | 11:35  | Lượt xem: 134
Thông báo của UBND huyện số 1212/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (Cuộc họp chiều 27/7/2021).

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (tại cuộc họp sáng ngày 27/7/2021)

Ngày đăng 27/07/2021 | 11:18  | Lượt xem: 495
Sáng ngày 27/7/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ba Vì tổ chức họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với BCĐ PCD COVDI-19 xã Cam Thượng.

Thông báo của UBND huyện số 1210/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 26/7/2021)

Ngày đăng 26/07/2021 | 08:45  | Lượt xem: 301
Thông báo của UBND huyện số 1210/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 26/7/2021).

(Hỏa tốc) Thông báo của UBND huyện số 1208/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng - Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Cuộc họp ngày 25/7/2021)

Ngày đăng 25/07/2021 | 10:50  | Lượt xem: 434
(Hỏa tốc) Thông báo của UBND huyện số 1208/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng - Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Cuộc họp...

Thông báo của UBND huyện số 1207/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 24/7/2021)

Ngày đăng 25/07/2021 | 06:45  | Lượt xem: 38
Thông báo của UBND huyện số 1207/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 24/7/2021)

(KHẨN) Công văn của UBND huyện số 1825/UBND-YT: Vv thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại cơ sở y tế trên địa bàn huyện

Ngày đăng 23/07/2021 | 10:45  | Lượt xem: 81
(KHẨN) Công văn của UBND huyện số 1825/UBND-YT: Vv thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại cơ sở y tế trên địa...

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (tại cuộc họp ngày 20/7/2021)

Ngày đăng 22/07/2021 | 02:45  | Lượt xem: 74
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (tại cuộc họp ngày 20/7/2021)

Công văn của UBND huyện số 1808/UBND-YT: Vv tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa huyện

Ngày đăng 22/07/2021 | 02:35  | Lượt xem: 58
Công văn của UBND huyện số 1808/UBND-YT: Vv tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa huyện

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày đăng 22/07/2021 | 01:47  | Lượt xem: 148
Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Hỏa tốc) Công văn của UBND huyện số 1799/UBND-YT: Vv thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/07/2021 | 11:18  | Lượt xem: 437
(Hỏa tốc) Công văn của UBND huyện số 1799/UBND-YT: Vv thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Công văn của UBND huyện số 1798/UBND-YT: Vv tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 21/07/2021 | 10:25  | Lượt xem: 76
Công văn của UBND huyện số 1798/UBND-YT: Vv tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện Ba Vì

Ngày đăng 19/07/2021 | 03:36  | Lượt xem: 57
Thông báo số 1198/TB-UBND  

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (tại phiên họp ngày 12/7/2021)

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:22  | Lượt xem: 134
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (tại phiên họp ngày 12/7/2021)

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại thực hiện TTHC và thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo chính phủ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 09/07/2021 | 09:02  | Lượt xem: 154
Ngày 08/7/2021, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại thực hiện TTHC và thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo Chính phủ...

Thông kê truy cập

Đang online: 4025
Lượt truy cập trong tuần: 90567
Lượt truy cập trong tháng: 773658
Lượt truy cập trong năm: 4290059
Tổng số truy cập: 51519950

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang