THÔNG BÁO

Danh sách các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2012
Ngày đăng 19/10/2012 | 00:00  | Lượt xem: 69

Danh sách các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2012


Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Ba Vì
Ban vận động quỹ VNN
Danh sách
  Các cơ quan, đơn vị nộp tiền ủng hộ quỹ
  "Vì người nghèo" năm 2012 (tính đến ngày 15/10/2012)
TT Ngày tháng Tên đơn vị Số tiền ủng hộ thêm
năm 2011
Ghi chú
I/ Qũy cấp huyện      
1 10/8/2012  Liên đoàn LĐ huyện 400,000    
2 10/10/2012 MTTQ huyện 1,420,000    
3 '' Hội NCT huyện 180,000    
4 '' Phòng TC-KH huyện 1,590,000    
5 '' Công ty cổ phần Ao Vua 100,000,000    
6 10/11/2012 Trung tâm DS-KHHGĐ 700,000    
7 '' Hội Cựu thanh niên xung phong 300,000    
8 '' Tiểu đoàn 97 1,000,000    
9 '' Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ 1,000,000    
10 '' Phòng VH - TT 936,000    
11 '' Tr­ường THCS Vân Hòa 1,550,000    
12 '' Trường Mầm non Yên Bài B 500,000    
13 '' Tr­ung cấp nghề GTVT 1,000,000    
14 10/12/2012 Đài phát thanh huyện 1,192,000    
15 '' Phòng Công chứng số 10 1,200,000    
16 ''  Hội cựu chiến binh huyện 500,000    
17 10/12/2012 Tiểu học Khánh Thượng B 1,040,000 800,000  
18 10/15/2012 Tr­ường Mầm non Tây Đằng 1,590,000    
19 '' Tr­ường Mầm non Tản Hồng 1,140,000    
 Cộng quỹ cấp huyện: 117,238,000 800,000  
II/ Quỹ cấp xã      
1   Xã Minh Quang 18,500,000    
2   Xã Minh Châu 11,000,000    
3   Xã Vật Lại 25,000,000    
 Cộng quỹ cấp xã: 54,500,000    
 Tổng cộng 2 quỹ: 172,538,000    

 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 815
Lượt truy cập trong tuần: 18958
Lượt truy cập trong tháng: 5171
Lượt truy cập trong năm: 8486884
Tổng số truy cập: 46966453

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang