THÔNG BÁO

Thông báo của HĐND huyện số 01/TB-HĐND: v.v hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chủ tịch HĐND huyện
Ngày đăng 08/01/2023 | 16:07  | Lượt xem: 82

Thông báo 01/TB-HĐND

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang