THÔNG BÁO

Thông báo của HĐND huyện số 03/TB-HĐND v.v thay đổi thời gian tiếp dân tháng 01 năm 2023 của Đại biểu HĐND Thành phố đơn vị vị bầu cử số 30
Ngày đăng 16/01/2023 | 11:21  | Lượt xem: 52

Thông báo số 03/TB-HĐND

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang