THÔNG BÁO

Thông báo của UBND huyện số 654/TB-UBND: v.v tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Ngày đăng 29/04/2020 | 16:50  | Lượt xem: 486

Thông báo số 654/TB-UBND