THÔNG BÁO

Thông báo kết quả phúc khảo của thí sinh dự tuyển công chức xã, huyện Ba Vì năm 2019
Ngày đăng 03/07/2019 | 09:15  | Lượt xem: 3029

Thông báo kết quả phúc khảo của thí sinh dự tuyển công chức xã, huyện Ba Vì năm 2019

Thông báo số 198/TB-HĐTD