THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển công chức xã, huyện Ba Vì năm 2019
Ngày đăng 13/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 6222

Thông báo Kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển công chức xã, huyện Ba Vì năm 2019