THÔNG BÁO

Thông báo nội dung cuộc họp giữa Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội với UBND huyện Ba Vì về công tác PCCC và chủ trương xây dựng trụ sở làm việc, thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì
Ngày đăng 11/04/2014 | 00:00  | Lượt xem: 152

Ngày 03/4/2014, tại trụ sở UBND huyện Ba Vì đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND huyện Ba Vì với sở Cảnh sát PCCC thành phố về công tác PCCC năm 2014 và thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở và thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc sở Sảnh sát PCCC cũng lãnh đạo các ngành của huyện: Văn phòng HĐND &UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường, Quản lý Đô thị, lãnh đạo các đơn vị thuộc sở Cảnh sát PCCC và lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC Sơn Tây.

Sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc sở Cảnh sát PCCC thành phố trao đổi về Kế hoạch phát triển lực lượng PCCC của Thành phố, chủ trương xây dựng trụ sở và thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì, đồng thời giao nhiệm vụ cho phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây (hiện tại phụ trách thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì) chủ động bám sát nhiệm vụ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy, xây dựng kế hoạch đảm bảo chữa cháy trên địa bàn huyện Ba Vì, các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp.

UBND huyện có ý kiến như sau:

1. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy và sự vào cuộc tích cực của phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Ba Vì trong thời gian qua. UBND huyện đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây tham gia các ban Chỉ đạo của huyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Về chủ trương xây dựng trụ sở và thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì.

UBND huyện nhất trí với chủ trương của sở Cảnh sát PCCC thành phố về xây dựng trụ sở làm việc và thành lập phòng Cảnh sát PCCC trên địa bàn huyện Ba Vì nhằm chủ động hơn nữa về công tác tham mưu, chỉ đạo về công tác PCCC và xử lý kịp thời các đám cháy có thể sảy ra.

Trước mắt, thống nhất với sở Cảnh sát PCCC thành phố về bố trí đội cơ động PCCC đặt tại khu vực trung tâm huyện Ba Vì (trực thuộc phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây). UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây nghiên cứu, đề xuất bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt của đội PCCC Ba Vì. Đề nghị sở Cảnh sát PCCC chủ động bố trí lực lượng cán bộ, chiến sỹ và phương tiện phòng cháy chữa cháy để đội PCCC đi vào hoạt động có hiệu quả.

Để tạo điều kiện thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì, UBND huyện giao phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Đô thị và phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây rà soát các quy hoạch của huyện, nghiên cứu đề xuất địa điểm để xây dựng trụ sở làm việc cho phòng Cảnh sát PCCC huyện Ba Vì, đồng thời hướng dẫn sở Cảnh sát PCCC thực hiện theo trình tự quy định của pháp luật.

Đề nghị sở Cảnh sát PCCC thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, phòng Cảnh sát PCCC khu vực Sơn Tây phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện để triển khai các bước đầu tư xây dựng trụ sở theo qui định.

UBND huyện thông báo các nội dung thống nhất tại buổi làm việc với sở Cảnh sát PCCC thành phố về chủ trương xây dựng trụ sở và thành lập phòng Cảnh sát PCCC huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 856
Lượt truy cập trong tuần: 18360
Lượt truy cập trong tháng: 244634
Lượt truy cập trong năm: 244634
Tổng số truy cập: 47474525

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang