THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 12/06/2020 | 16:35  | Lượt xem: 437

 

Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm:

- Thông báo số 1100/TB-UBND

- 23Mau_PhieuĐKDT_LầnĐầu

- 24Mau_Phieu_ChuyenDoiLan1

- 25Mau_Phieu_ChuyenDoiLan2

- DANH SÁCH GVHĐ - HD1586

 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI