THÔNG BÁO

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 22/02/2021)
Ngày đăng 23/02/2021 | 08:09  | Lượt xem: 63

16h00 ngày 22/02/2021, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm cầu ở xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; các thành viên BCĐ (xã, thị trấn).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố; Căn cứ báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện sớm và khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I.  NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Trên thế giới: Đã có 112.239.174 ca mắc; 2.484.433 người tử vong do COVID-19 tại 215 quốc gia/vùng lãnh thổ.

2. Việt Nam: Tổng số hiện có 2.395 ca mắc (Trong đó số đang điều trị: 639; Số khỏi bệnh: 1.717;  Số tử vong: 35).

3. Thành phố Hà Nội: Từ ngày 27/01/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 35 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng.

4. Tại huyện Ba Vì đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca mắc.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành; thành viên BCĐ PCD Covid-19 và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn:

- Tiếp tục bám sát và thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ quốc gia PCD Covid-19; Ngành Y tế và UBND Thành phố Hà Nội. Trong đó quán triệt thực hiện nghiêm Công điện 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021, Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Tp. Hà Nội, các Thông báo kết luận chỉ đạo của BCĐ PCD Covid-19 Tp. Hà Nội, Công văn 292/UBND-YT ngày 09/02/2021 của UBND huyện thực hiện Công văn 455/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của UBND Tp. Hà Nội, các thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo huyện tại các phiên họp về công tác PCD Covid-19 và các văn bản chỉ đạo khác đã ban hành.

-  Đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành Uỷ, UBND Thành phố, UBND huyện trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch, thông điệp 5K, đặc biệt việc đeo khẩu trang, việc tạm dừng đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè, quán game, karaoke …

2. Ngành Y tế huyện

- Phân công cán bộ y tế thường trực 24/24/7; chủ động sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công khi có tình huống dịch xảy ra.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch.

2.1. Phòng Y tế

- Bám sát tình hình dịch tham mưu kịp thời UBND huyện triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố theo tình huống dịch.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung phòng chống dịch được giao.

2.2. Trung tâm Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát người đi từ vùng dịch về địa bàn.

- Liên hệ, phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để mở rộng các đối tượng xét nghiệm trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trung Ương và Thành phố Hà Nội.

2.3. Bệnh viện Đa khoa huyện và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn

- Thực hiện sàng lọc, phân luồng các trường hợp nghi ngờ để tiến hành cách ly, lẫy mẫu xét nghiệm theo quy định.Tăng cường đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch tại đơn vị, cơ sở và theo các tiêu chí Bệnh viện An toàn, Phòng khám an toàn của Bộ Y tế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện: Khẩn trương xây dựng kế hoạch xét nghiệm để xét nghiệm Covid-19 cho các bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại các khoa, phòng, khu vực trong bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao.

3. Công an huyện

Đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến của dịch. Giám sát việc tạm dừng hoạt động của các quán ăn, uống đường phố, trà đá, quán cà phê vỉa hè, karaoke... Chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp tốt công tác khai báo y tế cho người từ nơi khác trở về địa phương sau nghỉ Tết.

4. Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

- Tuyên truyền, vận động những trường hợp đi, đến và về từ tỉnh Hải Dương từ 0h00 ngày 02/02/2021; các trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay và các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương theo các Thông báo hiện hành chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, thị trấn để khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

- Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân. Đồng thời thông tin các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và công khai các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

5. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

- Liên hệ Sở Giáo dục - Đào tạo, tiếp tục tổ chức cho học sinh học trực tuyến theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Rà soát các phương án, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học khi có chỉ đạo.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các Thông báo khẩn mới cập nhật… Trường hợp không thực hiện xử phạt nghiêm theo quy định, thông báo đến nơi làm việc và sinh sống.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động các Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn để nắm bắt những trường hợp đi về hoặc đi qua từ vùng dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, yêu cầu những trường hợp này bắt buộc phải khai báo y tế; xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực theo quy định.

- Phối hợp các đơn vị liên quan, tăng cường công tác giám sát tiếp tục 14 ngày tại nơi lưu trú đối với những trường hợp hết thời gian cách ly tập trung. Xử lý nghiêm việc thực hiện cách ly không đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra các nhà hàng ăn trên địa bàn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà hàng ăn không chấp hành đúng quy định về công tác dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra những cơ sở Thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19: quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê, Karaoke, Games, Internet … Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

7. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung Ương và Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đảm bảo các Ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn đều phải được vận hành thông suốt, ứng phó kịp thời mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị; căn cứ theo diễn biễn tình hình dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo phương hướng nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp quản lý theo ngành phụ trách trong thời gian tới.

Các phòng, ban, ngành; BCĐ PCD Covid-19 huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua Phòng Y tế - cơ quan thường trực) và 01 bản qua email: pyt_bavi@hanoi.gov.vn vào trước 15h00 hàng ngày (Theo mẫu đã gửi).

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 520
Lượt truy cập trong tuần: 27112
Lượt truy cập trong tháng: 16127
Lượt truy cập trong năm: 535748
Tổng số truy cập: 47765639

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang