THÔNG BÁO

Thông báo ý kiến kết luận của UBND huyện Ba Vì tại buổi làm việc với xã Phú Cường về công tác dồn điền đổi thửa
Ngày đăng 01/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 68

Ngày 02/7/2012, tại trụ sở UBND xã Phú Cường, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Phú Cường về công tác dồn điền đổi thửa.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Tài chính KH, Kinh tế, Tài nguyên MT, Văn phòng HĐND&UBND, Thường trực Đảng ủy, HĐND UBND, trưởng các đoàn thể xã Phú Cường và Chủ nhiệm HTXNN Phú Thịnh và Thanh Chiểu xã Phú Cường.

 Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Phú Cường báo cáo tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

UBND huyện ghi nhận những kết quả đã triển khai về công tác dồn điền đổi thửa và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Cường đã tuyên truyền vận động nhân dân cơ bản đồng tình ủng hộ chủ trương dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới.

Để việc dồn điền đổi thửa được triển khai theo đúng qui định của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND thành phố Hà Nội, đề án dồn điền đổi thửa của UBND huyện Ba Vì đã được HĐND huyện phê chuẩn.

 UBND huyện yêu cầu:

 

1. 6 tháng cuối năm 2012, UBND xã Phú Cường tập trung hoàn thiện đề án dồn điền đổi thửa, báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND tập trung tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa, xác định rõ việc dồn điền đổi thửa là yếu tố rất quan trọng để thực hiện thành công công tác xây dựng nông thôn mới. Việc dồn điền đổi thửa phải theo đúng các qui định của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND thành phố Hà Nội.

UBND xã Phú Cường khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn lập qui hoạch chi tiết dự án đầu tư cho giao thông, thủy lợi đảm bảo tiết kiệm đất, có hiệu quả. Tôn trọng và tận dụng hiện trạng về cơ sở hạ tầng hiện có đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó lập dự án, thiết kế dự toán tổng mức đầu tư tổng dự toán phân chia tỷ lệ nguồn vốn để thực hiện dự án theo qui định tại Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Trong quá trình tổ chức triển khai, chủ động báo cáo UBND huyện và các ngành có liên quan chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đối với tổ công tác của huyện: Phân công đồng chí Hứa Bá Trình, Phó Trưởng phòng Kinh tế cùng các thành viên tổ công tác tích cực thường xuyên bám sát và hướng dẫn UBND xã Phú Cường triển khai công tác dồn điền đổi thửa. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện để giải quyết.

3. Đối với các phòng Kinh tế, Tài chính KH, Tài nguyên MT và các đơn vị có liên quan, với chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động đôn đốc cán bộ tham gia tổ công tác xã Phú Cường, đẩy nhanh tiến độ, tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh, xếp lịch giao ban theo tiến độ kế hoạch. Việc hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa ở xã điểm Phú Cường có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai và nhân rộng trên toàn huyện thời gian tới. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND xã Phú Cường tích cực chủ động triển khai hoàn thành trong năm 2012.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 862
Lượt truy cập trong tuần: 19108
Lượt truy cập trong tháng: 5321
Lượt truy cập trong năm: 8487034
Tổng số truy cập: 46966603

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang