THÔNG BÁO

Thông báo ý kiến kết luận của UBND huyện Ba Vì tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác xây dựng cơ bản và chuẩn bị các dự án đầu tư năm 2013
Ngày đăng 01/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 55

Ngày 20/7/2012, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác tuần, nghe báo cáo tiến độ công tác xây dựng cơ bản, công tác chuẩn bị các dự án đầu tư năm 2013.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 Sau khi nghe lãnh phòng tài chính Kế hoạch báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, các ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về các dự án đầu tư XDCB; ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Ngay từ đầu năm 2012, UBND huyện đã có nhiều Văn bản chỉ đạo các Ban quản lý, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư, các phòng, ban của huyện tập trung hoàn thiện các hồ sơ, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện rất chậm, đặc biệt là 17 dự án sở Kế hoạch - ĐT nêu tên trong báo cáo 6 tháng kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ bản của Thành phố. Riêng danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013, phòng Tài chính - KH chưa có báo cáo. Các phòng, ban chưa có sự phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết những khó khăn phát sinh, do vậy nhiều dự án chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2012.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, chuẩn bị các dự án đầu tư năm 2013. UBND huyện yêu cầu:

1. Trưởng các Ban quản lý dự án, các phòng, ban được giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan. Đối với các danh mục đầu tư năm 2012 đã được phân vốn, kể cả các danh mục mới được bổ sung phải triển khai theo đúng qui định của Thành phố về công tác XDCB. Khởi công, giải ngân trước 30/9/2012

Chủ động báo cáo những tồn tại, vướng mắc về GPMB, về vốn. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thống kê vào ngày 20 hàng tháng, ngày 20 tháng cuối quí, năm theo đúng qui định. Gửi phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện và Thành phố.

Đối với 17 dự án chưa giải ngân (được nêu tại báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, trong đó đáng chú ý là dự án trường PTDT Nội trú được bố trí 34 tỷ đồng, trường TH Thụy An 6 tỷ đồng, trường MN Cổ Đô được bố trí 2.250 triệu đồng): Yêu cầu các phòng, ban rà soát, làm rõ nguyên nhân, tồn tại và chủ động báo cáo đề xuất UBND huyện giải quyết. Nếu trước 30/9/2012, các dự án nào không khởi công hoặc không giải ngân được vốn phải điều chỉnh thì Trưởng các Ban Quản lý, phòng, ban được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

2. Yêu cầu phòng Tài chính Kế hoạch:

- Tổng hợp báo cáo làm rõ các dự án ghi vốn năm 2012 chưa khởi công theo Thông báo của UBND huyện, đề xuất UBND huyện xử lý (trước ngày 15/8/2012).

- Tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất của các ban QLDA về những tồn tại, báo cáo UBND huyện và thành phố (Trước ngày 30/7/2012).

- Tổng hợp tiến độ công tác XDCB tháng, quí, báo cáo UBND huyện và thành phố theo đúng qui định về chế độ báo cáo thống kê theo tháng, quí, năm.

- Tổng hợp đề xuất các dự án đầu tư năm 2013, ưu tiên trả nợ các công trình chuyển tiếp, còn lại lựa chọn đầu tư các dự án bức xúc dân sinh; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách năm 2013, báo cáo UBND huyện trước ngày 27/7/2012.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 884
Lượt truy cập trong tuần: 19117
Lượt truy cập trong tháng: 5330
Lượt truy cập trong năm: 8487043
Tổng số truy cập: 46966612

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang