THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì tại cuộc họp tổng kết công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, giải quyết 1 số nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng đất
Ngày đăng 11/04/2014 | 00:00  | Lượt xem: 81

Ngày 07/01/2014, UBND huyện tổ chức cuộc họp tổng kết công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hội nợ đọng, kiểm điểm công tác thu thuế sử dụng đất và giải quyết một số tồn tại về thu nộp tiền sử dụng đất ở từ năm 2008 trở về trước đối với một số xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các ngành: Tài chính KH, Tài nguyên Môi trường, Kho bạc, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các thành viên ban Chỉ đạo và tổ công tác giúp việc ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng của huyện và Chi cục Thuế Ba Vì.

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Thuế Ba Vì báo cáo kết quả công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế năm 2013, phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo công tác quản lý các đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân thuê đất và thu thuế sử dụng đất, phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo việc rà soát và thu nộp tiền sử dụng đất ở từ năm 2008 trở về trước đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế năm 2013.

UBND huyện đánh giá cao hiệu quả hoạt động của ban Chỉ đạo và tổ công tác giúp việc ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế huyện Ba Vì đã chủ động, tích cực, sáng tạo và quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện thu nộp thuế, nhất là trong chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng đối với các doanh nghiệp, cá nhân góp phần tăng thu ngân sách, hoàn thành vượt mức Kế hoạch thu ngân sách năm 2013. Chỉ trong thời gian 3 tháng cuối năm 2013 đã thu được 6.583 triệu đồng, trong đó về tăng thu ngân sách từ việc khấu trừ thuế 2% GTGT của các dự án XDCB trên địa bàn huyện theo Thông tư số 28/TT-BTC được 4.910 triệu đồng. UBND huyện ghi nhận sự tích cực chủ động của Chi cục Thuế Ba Vì đã tham mưu, đề xuất UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành trong việc đôn đốc thu thuế đảm bảo công bằng, hiệu quả, đúng quy định.

Trong  năm 2014 tiếp tục sẽ là năm khó khăn về thu các sắc thuế, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó HĐND huyện giao thu ngân sách năm 2014 tăng cao hơn nhiều sơ với năm 2013. UBND huyện yêu cầu Chi cục Thuế Ba Vì rà soát, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014 của ban Chỉ đạo, tổ công tác đề xuất UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi công tác thu thuế năm 2014.

2. Về công tác quản lý và triển khai thực hiện việc thu thuế và tiền thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế và tiền thuê đất trên địa bàn huyện. Liên hệ với sở Tài nguyên Môi trường để quản lý triệt để các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn huyện để đôn đốc thu nộp thuế theo đúng quy định. Thời gian xong trước ngày 20/01/2014. Chủ động tham mưu đề xuất UBND huyện và thành phố xây dựng giá thuê đất cho kỳ ổn định 5 năm tiếp theo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình thực hiện.

3. Về giải quyết một số tồn tại liên quan đến việc thu nộp tiền sử dụng đất ở từ năm 2008 trở về trước đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất ở từ năm 2008 trở về trước để làm căn cứ giải quyết.

- Tổng hợp, phân loại, lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân đã thu nộp đủ số tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ (số tiền phải nộp, số tiền đã nộp, số Quyết định giao đất) theo đúng quy định tại thời điểm đó, phối hợp với các ngành: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước để xác nhận làm cơ sở xác định về nghĩa vụ thuế, xong trước ngày 20/01/2014, báo cáo đề xuất UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các sở ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết.

- Đối với các trường hợp đã nộp đủ thuế sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền lệ phí trước bạ: Tổng hợp, rà soát, lập danh sách (xong trước ngày 20/01/2014) và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ tại thời điểm đề nghị cấp giấy CNQSD đất theo quy định. Báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết.

- Các trường hợp đã nộp một phần vào ngân sách nhà nước và ngân sách xã hoặc chưa nộp tiền sử dụng đất: Cần tập trung rà soát toàn bộ các thủ tục có liên quan như Quyết định cấp đất, Quyết định giao đất, nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 875
Lượt truy cập trong tuần: 18370
Lượt truy cập trong tháng: 244644
Lượt truy cập trong năm: 244644
Tổng số truy cập: 47474535

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang