THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của UBND huyện Ba Vì về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Vũ Lâm, thị trấn Tây Đằng
Ngày đăng 06/11/2012 | 00:00  | Lượt xem: 276

Ngày 07/9/2012, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo  các phòng, ban: Tài chính KH, Tài nguyên MT, Quản lý ĐT, Kinh tế, ban QLDA, ban BTGPMB, Trung tâp PTQĐ, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện và đề nghị giải quyết một số tồn tại trong công tác GPMB và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng. Đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo như sau:

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng được UBND huyện Ba Vì tổ thực hiện từ năm 2007 theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 13.148m2 đất trồng cây hàng năm tại khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng, giao UBND huyện Ba Vì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở.

UBND huyện Ba Vì đã ban hành các Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB 12.929,3m2 của 32 hộ gia đình, cá nhân và Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB 2.683,7m2 của 17 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng để triển khai dự án và đã đấu giá được một phần diện tích theo đúng quy định.

Tổng số diện tích đất thu hồi do UBND huyện quyết định tăng thêm so với Quyết định số 1863/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây là do thu hồi đất để làm đường và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án đấu giá.

Tại thời điểm tổ chức triển khai dự án, UBND huyện Ba Vì đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất và cam kết với nhân dân thực hiện theo Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây, các hộ gia đình có đất bị thu hồi sẽ được hưởng chế độ giao đất ở bằng 10% diện tích đất bị thu hồi, hạn mức mỗi hộ tối đa không quá 150m2.

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng đã được triển khai một phần của dự án. Do Hà Tây hợp nhất với Hà Nội, một số cơ chế chính sách về bồi thường, GPMB thu hồi đất có sự thay đổi nên dự án bị chậm tiến độ thực hiện. Khu tái định cư đất dịch vụ 10% chậm được triển khai. Tuy nhiên tại Quyết định số 18/2008/ QĐ-UBND ngày 29/9/2008 và Văn bản số 1130/UBND-TNMT ngày 21/2/2011 của UBND thành phố về chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác giao đất ở, đất dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội khi nhà nước thu hồi đất thì các hộ dân được giao tối đa không quá 60m2, đã gây vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án đấu giá đất ở khu đồng Vũ Lâm thị trấn Tây Đằng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đồng Vũ Lâm thị trấn tây Đằng, UBND huyện yêu cầu:

1. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường và UBND thị trấn Tây Đằng lập hồ sơ thu hồi đất tới hộ gia đình, cá nhân tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 và Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND huyện Ba Vì. Báo cáo đề xuất UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho thu hồi phần diện tích đất nhiều hơn 2.465m2 so với Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

2. Về giao đất dịch vụ: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 256/TB-UBND ngày 05/9/2012 thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh tại Hội nghị giao ban công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB trên địa bàn thành phố: Việc thực hiện giao đất dịch vụ được thực hiện đúng các phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, dự án này áp dụng hạn mức đất ở, đất dịch vụ 10% hạn mức mỗi hộ tối đa không quá 150m2như UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt và cam kết với nhân dân khi triển khai dự án.

3. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND thị trấn Tây Đằng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của nhà nước và thực hienj dự án.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, yêu cầu Trưởng các phòng, ban có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng tổ chức thực hiện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 950
Lượt truy cập trong tuần: 18820
Lượt truy cập trong tháng: 5033
Lượt truy cập trong năm: 8486746
Tổng số truy cập: 46966315

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang