THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở khu Đồng Cống, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Ngày đăng 24/10/2020 | 08:01  | Lượt xem: 168
Đấu giá khu Đồng Cống  

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:35  | Lượt xem: 85
Thông báo số 2032/TB-UBND  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 08/10/2020) 

Ngày đăng 09/10/2020 | 08:26  | Lượt xem: 87
Ngày 08/10/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm...

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất khu Đồng Cống, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:01  | Lượt xem: 251
Thông báo số 112/TB-TTPTQĐ Quyết định số 2457/QĐ-UBND  

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (ngày 30/9/2020)

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:12  | Lượt xem: 83
Ngày 30/9/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm cầu...

Thông báo UBND huyện số 1461/TB-UBND vv thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/09/2020 | 04:44  | Lượt xem: 201
Thông báo số 1461/TB-UBND  

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/09/2020 | 08:50  | Lượt xem: 529
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: - Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong - Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu - Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông...

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (ngày 15/9/2020)

Ngày đăng 16/09/2020 | 08:17  | Lượt xem: 156
Ngày 15/9/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 08/9/2020) 

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:25  | Lượt xem: 164
Ngày 08/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất các khu: khu Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; khu Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; khu Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang.

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:15  | Lượt xem: 269
Chi tiết xem tại tệp đính kèm: - Thông báo số 74/TB-TTPTQĐ - Quyết định số 3038/QĐ-UBND - Quyết định số 3627/QĐ-UBND - Quyết định số 4029/QĐ-UBND  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 04/9/2020) 

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 119
Ngày 04/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 31/8/2020) 

Ngày đăng 01/09/2020 | 08:07  | Lượt xem: 121
Ngày 31/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 28/8/2020) 

Ngày đăng 29/08/2020 | 08:32  | Lượt xem: 54
Ngày 28/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 19/8/2020) 

Ngày đăng 20/08/2020 | 10:51  | Lượt xem: 135
Ngày 19/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 17/8/2020) 

Ngày đăng 18/08/2020 | 11:08  | Lượt xem: 208
Ngày 17/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 14/8/2020) 

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:05  | Lượt xem: 204
Ngày 14/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống...

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 366
Lượt truy cập trong tuần: 4482
Lượt truy cập trong tháng: 4482
Lượt truy cập trong năm: 8059804
Tổng số truy cập: 46539373

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang