THÔNG BÁO

Thông báo UBND huyện số 1461/TB-UBND vv thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/09/2020 | 04:44  | Lượt xem: 4
Thông báo số 1461/TB-UBND  

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/09/2020 | 08:50  | Lượt xem: 96
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: - Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong - Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu - Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 08/9/2020) 

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:25  | Lượt xem: 49
Ngày 08/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất các khu: khu Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; khu Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; khu Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang.

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:15  | Lượt xem: 151
Chi tiết xem tại tệp đính kèm: - Thông báo số 74/TB-TTPTQĐ - Quyết định số 3038/QĐ-UBND - Quyết định số 3627/QĐ-UBND - Quyết định số 4029/QĐ-UBND  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 04/9/2020) 

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 64
Ngày 04/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 31/8/2020) 

Ngày đăng 01/09/2020 | 08:07  | Lượt xem: 64
Ngày 31/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 28/8/2020) 

Ngày đăng 29/08/2020 | 08:32  | Lượt xem: 27
Ngày 28/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 19/8/2020) 

Ngày đăng 20/08/2020 | 10:51  | Lượt xem: 94
Ngày 19/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 17/8/2020) 

Ngày đăng 18/08/2020 | 11:08  | Lượt xem: 157
Ngày 17/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 14/8/2020) 

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:05  | Lượt xem: 154
Ngày 14/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống...

Thông báo thay đổi thời gian tiếp dân định kỳ tháng 8/2020 của người đứng đầu cấp ủy huyện

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:38  | Lượt xem: 168
Thông báo số 08-TB/HU  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 09/8/2020) 

Ngày đăng 10/08/2020 | 08:55  | Lượt xem: 308
Ngày 09/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống...

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 08/08/2020 | 10:03  | Lượt xem: 81
Thông báo số 1385/TB-UBND  

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 536
Lượt truy cập trong tuần: 41807
Lượt truy cập trong tháng: 139145
Lượt truy cập trong năm: 7505953
Tổng số truy cập: 45985522

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang