THÔNG BÁO

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 10/9/2018

Ngày đăng 10/09/2018 | 08:40  | Lượt xem: 686
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 10/9/2018

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 08/9/2018

Ngày đăng 08/09/2018 | 08:00  | Lượt xem: 718
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 08/9/2018

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 07/9/2018

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:18  | Lượt xem: 770
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 07/9/2018

Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:31  | Lượt xem: 662
Lịch công tác tuần thứ 35 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 27/08/2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:30  | Lượt xem: 813
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 27/08/2018

Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:20  | Lượt xem: 565
Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 25/08/2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:15  | Lượt xem: 735
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 25/08/2018

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 24/08/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 07:54  | Lượt xem: 940
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 24/08/2018

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 23/08/2018

Ngày đăng 23/08/2018 | 08:00  | Lượt xem: 819
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 23/08/2018

Kết quả đánh giá Tháng 7 năm 2018 đối với các PCT UBND, trưởng các phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã và thị trấn

Ngày đăng 13/08/2018 | 04:27  | Lượt xem: 520
Kết quả đánh giá Tháng 7 năm 2018 đối với các PCT UBND, trưởng các phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã và thị trấn

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 04:46  | Lượt xem: 636
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2018

Thông báo thời gian và địa điểm Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:11  | Lượt xem: 504
Thông báo thời gian và địa điểm Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

Thông báo thời gian và địa điểm Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

Ngày đăng 14/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 493
Thông báo thời gian và địa điểm Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

Thông báo tiến độ ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018

Ngày đăng 07/06/2018 | 04:31  | Lượt xem: 530
Thông báo tiến độ ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018

Thông báo tiến độ ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018

Ngày đăng 07/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 514
Thông báo tiến độ ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018

Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Đồng Chợ, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 04:34  | Lượt xem: 516
Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Đồng Chợ, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì

Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 04:33  | Lượt xem: 506
Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì

Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 496
Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì

Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Đồng Chợ, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 489
Thư mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại Dự án đấu giá QSD đất ở khu Đồng Chợ, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì

Thông báo Kết quả đánh giá chất lượng hiệu quả công việc Quý I năm 2018 đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Ngày đăng 24/04/2018 | 04:36  | Lượt xem: 513
Thông báo Kết quả đánh giá chất lượng hiệu quả công việc Quý I năm 2018 đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 703
Lượt truy cập trong tuần: 21854
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7605430
Tổng số truy cập: 46084999

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang