THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND HUYỆN BA VÌ

 

Đồng chí:  ĐỖ MẠNH HƯNG

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì

Email công vụ: domanhhung_bavi@hanoi.gov.vn