THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND HUYỆN BA VÌ

 

Đồng chí:  BẠCH CÔNG TIẾN

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì

Email công vụ: bachcongtien_bavi@hanoi.gov.vn