THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND HUYỆN BA VÌ

 

Đồng chí:  ĐỖ MẠNH HƯNG

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì

Email công vụ: domanhhung_bavi@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 02433.863.057