DANH SÁCH CÂU HỎI

STT Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái File
1 Đăng ký xe chính chủ Nguyễn Thị Thanh Loan 19/11/2016 Có 1 câu trả lời  
2 Hỏi lịch thi tuyển công chức năm 2016 Nguyễn Ngân Hằng 05/09/2016 Có 1 câu trả lời  
3 CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN TN CẤP XÃ. GIANG XUÂN ĐÔNG 13/08/2016 Có 1 câu trả lời  
4 xin đi kiến tập Hoàng Thị Tuyết Mai 26/05/2016 Có 1 câu trả lời  
5 Thi tuyển viên chức 2016 Ngô Thị Hiếu 14/04/2016 Có 1 câu trả lời  
6 Lịch thi tuyển công chức, viên chức 2016 Phạm Tiến Dũng 10/04/2016 Có 1 câu trả lời  
7 về thi tuyển công chức giáo viên ngành giáo dục công dân minhhuyen 16/03/2016 Có 1 câu trả lời  
8 Thi tuyển công chức năm 2016 Nguyễn Như Trang 10/03/2016 Có 1 câu trả lời  
9 Cho em hỏi thời gian thi văn thư lưu trữ ở Huyện Ba Vì Phạm Doãn Huy 31/07/2015 Có 1 câu trả lời

TIẾP NHẬN Ý KIẾN CÔNG DÂN

Họ tên (*)
Địa chỉ
Số điện thoại
File đính kèm
Nội dung góp ý(*)